Ford Kuga: Odcinanie dopływu paliwa

OSTRZEŻENIE

Jeżeli pojazd brał udział w kolizji, układ paliwowy musi zostać sprawdzony przez specjalistę. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówka:  Podczas próby ponownego uruchomienia pojazdu po odcięciu dopływu paliwa, pojazd sprawdza, czy ponowne uruchomienie różnych układów jest bezpieczne. Gdy pojazd ustali, że układy są bezpieczne, wówczas zezwoli na ponowne uruchomienie.

Wskazówka:  Jeśli pojazdu nie można uruchomić po trzeciej próbie, należy skontaktować się z wykwalifikowanym mechanikiem.

Wyłącznik bezwładnościowy dopływu paliwa odcina dopływ paliwa do silnika w przypadku wystąpienia umiarkowanie silnej lub poważnej kolizji. Nie każde zderzenie powoduje odcięcie dopływu paliwa.

Jeżeli dopływ paliwa w pojeździe zostanie odcięty na skutek kolizji, możesz ponownie uruchomić pojazd.

W przypadku pojazdów wyposażonych w układ kluczyków:
 • Wyłącz zapłon.
 • Przełącz w położenie rozruchu.
 • Wyłącz zapłon.
 • Włącz zapłon, aby ponownie włączyć pompę paliwa.
 • Jeśli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się, powtórz czynności od 1 do 4.
W pojazdach wyposażonych w układ rozruchowy z przyciskiem:
 • Naciśnij START/STOP, aby wyłączyć pojazd.
 • Wciśnij pedał hamulca i naciśnij START/STOP, aby włączyć pojazd.
 • Zdejmij stopę z pedału hamulca i naciśnij START/STOP, aby wyłączyć pojazd.
 • Można spróbować uruchomić pojazd, wciskając pedał hamulca i START/STOP, lub wcisnąć START/STOP bez wciskania pedału hamulca.
 • Jeśli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się, powtórz czynności od 1 do 4.

  Światła awaryjne

  Wskazówka:  Światła awaryjne włączają się, jeśli zapłon znajduje się w dowolnym położeniu lub kluczyk nie z ...

  Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

  OSTRZEŻENIEAkumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Akumulatory zawierają kwas siarkowy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami l ...

  Categorie