Ford Kuga: Układ ułatwiający ruszanie pod górę

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Hamulce –> Układ ułatwiający ruszanie pod górę

OSTRZEŻENIE

Układ ten nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączaj hamulec postojowy.

Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Układ wyłącza się w razie wystąpienia usterki lub gdy prędkość obrotowa silnika zostanie nadmiernie zwiększona.


Układ ułatwia ruszanie, gdy pojazd stoi na pochyłości, bez konieczności użycia hamulca postojowego.

Gdy układ jest włączony, pojazd pozostaje nieruchomy na pochyłości przez dwie lub trzy sekundy po zwolnieniu pedału hamulca. Pozostawia to czas na przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał przyspiesznika. Układ zwalnia hamulce automatycznie, gdy silnik wytworzy odpowiednią siłę napędową na kołach, by pojazd nie stoczył się z pochyłości. Jest to przydatna funkcja podczas ruszania pod górę, np. na podjeździe parkingu czy pod sygnalizacją świetlną.

Wskazówka:  Układ działa wyłącznie, gdy całkowicie zatrzymasz pojazd. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu biegu wstecznego (R), gdy pojazd stoi na pochyłości w kierunku jazdy w dół lub w położeniu pierwszego biegu (1), gdy pojazd stoi na pochyłości w kierunku jazdy pod górę.

Wskazówka:  Nie ma lampki ostrzegawczej informującej o włączeniu lub wyłączeniu układu.

Korzystanie z funkcji wspomagania ruszania pod górę
 1. Naciśnij pedał hamulca, aby całkowicie zatrzymać pojazd. Trzymaj pedał hamulca wciśnięty.
 1. Jeśli czujniki wykryją, że pojazd znajduje się na pochyłości, układ włącza się automatycznie.
 1. Gdy zdejmiesz nogę z pedału hamulca, pojazd nie zacznie się staczać po pochyłości jeszcze przez około 2-3 sekundy. Ten czas wstrzymania zostanie automatycznie wydłużony, jeżeli jesteś w trakcie ruszania.
 1. Rusz w zwykły sposób. Układ zwalnia hamulce automatycznie.
Wskazówka:  Jeśli zdejmiesz nogę z pedału hamulca, a następnie ponownie wciśniesz pedał, gdy układ jest aktywny, zaobserwujesz znacznie mniejszy skok pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne.

Włączanie i wyłączanie układu

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Funkcję tę można włączać lub wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Po włączeniu zapłonu układ włącza się i nie można go wyłączyć.

  Elektryczny hamulec postojowy

  Przełącznik obsługi elektronicznego hamulca postojowego znajduje się z konsoli środkowej. OSTRZEŻENIE Wyłącz zapłon i wł& ...

  Układ kontroli przyczepności kół napędzanych

  Zasady działania Układ kontroli przyczepności pomaga zapobiegać poślizgowi kół napędzanych i utracie przyczepności. Jeśl ...

  Categorie