Ford Kuga: Elektryczny hamulec postojowy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Hamulce –> Elektryczny hamulec postojowy

Przełącznik obsługi elektronicznego hamulca postojowego znajduje się z konsoli środkowej.

OSTRZEŻENIE

Wyłącz zapłon i włącz hamulec postojowy.

Jeśli samochód wyposażony jest w mechaniczną skrzynię biegów, wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. W pojazdach z przekładnią automatyczną przestaw dźwignię w położenie parkowania (P).

Wskazówka:  Jeśli elektroniczny hamulec postojowy jest włączony, w niektórych przypadkach, na przykład na ostrym podjeździe, może on powodować ponowne załączenie się hamulców w ciągu trzech do dziesięciu minut.

Wskazówka:  Przy włączaniu i wyłączaniu elektronicznego hamulca postojowego mogą być słyszalne różne odgłosy. Jest to normalne i nie należy się tym przejmować.

Parkowanie na wzniesieniu (pojazdy z przekładnią mechaniczną)

Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy pod górę, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie biegu pierwszego (1) i skręć kierownicę w kierunku przeciwnym do krawężnika. Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy w dół, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie biegu wstecznego (R) i skręć kierownicę w stronę krawężnika.

Włączanie elektronicznego hamulca postojowego

OSTRZEŻENIE

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego będzie migać podczas włączenia elektronicznego hamulca postojowego. Jeśli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego nadal miga, mogło dojść do problemu z elektronicznym hamulcem postojowym. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.

Włączenie elektronicznego hamulca postojowego w trakcie, gdy pojazd się porusza spowoduje aktywację układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. Nie włączaj elektronicznego hamulca postojowego, gdy pojazd się porusza, chyba że standardowy układ hamulcowy nie jest w stanie zatrzymać pojazdu.

Elektronicznego hamulca postojowego nie należy włączać, gdy pojazd się porusza, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych (na przykład, gdy pedał hamulca jest uszkodzony lub zablokowany). Hamowanie awaryjne na zakrętach, na drogach o kiepskich nawierzchniach, czy przy niekorzystnych warunkach pogodowych może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wypadnięcie pojazdu z drogi.

Wskazówka:  Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapali się na dziesięć sekund, jeśli zapłon zostanie wyłączony po włączeniu elektronicznego hamulca postojowego lub w przypadku włączenia elektronicznego hamulca postojowego po wyłączeniu zapłonu.

Wskazówka:  Elektroniczny hamulec postojowy nie włączy się automatycznie. Elektroniczny hamulec postojowy należy włączyć przełącznikiem elektronicznego hamulca postojowego.

Włączanie elektronicznego hamulca postojowego


Pociągnij przełącznik do góry, aby włączyć elektroniczny hamulec postojowy.

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego będzie migać przez kilka sekund, a następnie zapali się, aby zasygnalizować, że elektroniczny hamulec postojowy został włączony.

Po włączeniu elektronicznego hamulca postojowego, gdy pojazd się porusza, zapali się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego oraz zabrzmi brzęczyk.

Jeśli prędkość pojazdu przekracza 6 km/h, siła hamowania działa tak długo, jak przełącznik jest pociągany. Zwolnienie lub wciśnięcie przełącznika lub wciśnięcie pedału przyspiesznika zatrzyma siłę hamowania.

Zwalnianie elektronicznego hamulca postojowego

Elektroniczny hamulec postojowy może być zwolniony ręcznie, przez wciśnięcie przełącznika, lub automatycznie.

Zwalnianie ręczne

OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego nie gaśnie lub miga przez więcej niż cztery sekundy po zwolnieniu hamulca postojowego, może występować problem z układem hamulcowym. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.


Zwalnianie ręczne

Elektroniczny hamulec postojowy można zwolnić ręcznie:


 1. Włączanie zapłonu
 1. Wciskając pedał hamulca.
 1. Wciskając przełącznik elektronicznego hamulca postojowego.
Po zwolnieniu elektronicznego hamulca postojowego lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zgaśnie.

Zwolnienie automatyczne - zwolnienie przy ruszaniu

Pojazd automatycznie zwolni hamulec postojowy, kiedy spełnione zostaną następujące warunki:
 • Drzwi kierowcy będą zamknięte.
 • Pedał przyspiesznika zostanie wciśnięty.
 • W układzie hamulca postojowego nie zostaną wykryte żadne usterki.
Wskazówka:  Jeśli lampka ostrzegawcza elektronicznego hamulca postojowego nie zgaśnie, elektroniczny hamulec postojowy nie zostanie automatycznie zwolniony. Elektroniczny hamulec postojowy należy zwolnić przełącznikiem elektronicznego hamulca postojowego.

Wskazówka:  W pojazdach z przekładnią mechaniczną elektroniczny hamulec postojowy zostanie zwolniony automatycznie, jeśli w trakcie zwalniania pedału sprzęgła i wciskania pedału przyspiesznika, dźwignia zmiany biegów będzie w położeniu neutralnym (N).

Wskazówka:  W pojazdach z przekładnią mechaniczną przed zadziałaniem funkcji zwolnienia hamulca przy ruszaniu musisz całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła. W trakcie normalnego stosowania pedału przyspiesznika i pedału sprzęgła elektroniczny hamulec postojowy zostanie zwolniony automatycznie.

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zgaśnie, aby zasygnalizować, że elektroniczny hamulec postojowy został zwolniony.

Wskazówka:  Funkcja zwalniania elektronicznego hamulca postojowego przy ruszaniu sprawia, że ruszanie na wzniesieniu jest łatwiejsze. Funkcja ta spowoduje automatyczne zwolnienie elektronicznego hamulca postojowego, jeśli siła ruszania pojazdu będzie wystarczająca, aby możliwe było wjechanie pod górę. Aby mieć pewność, że funkcja zwolnienia hamulca przy ruszaniu zostanie aktywowana w trakcie ruszania pod górę, należy szybko wcisnąć pedał przyspiesznika.

Jazda z przyczepą

W zależności od kąta nachylenia wzniesienia i masy przyczepy pojazd wraz z przyczepą mogą w trakcie ruszania na wzniesieniu stoczyć się lekko do tyłu.

Aby tego uniknąć, należy postępować zgodnie z poniższymi informacjami:

 1. Pociągnij przełącznik w górę i przytrzymaj go w tym położeniu.
 1. Rusz pojazdem, a następnie zwolnij przełącznik, gdy silnik osiągnie odpowiednią siłę ruszania.
Rozładowany akumulator

OSTRZEŻENIE

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub akumulator jest rozładowany, nie będziesz w stanie włączyć ani zwolnić elektronicznego hamulca postojowego.

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub akumulator jest rozładowany, użyj przewodów rozruchowych i akumulatora rozruchowego. 

  Hamulec postojowy

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów OSTRZEŻENIE Opuszczając pojazd, należy zawsze całkowicie zaciągać hamulec postojowy i zo ...

  Układ ułatwiający ruszanie pod górę

  OSTRZEŻENIEUkład ten nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączaj hamulec postojowy. Po włączeniu układ ...

  Categorie