Ford Kuga: Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach

OSTRZEŻENIE

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie zastępuje ręcznego sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać okresowo za pomocą ciśnieniomierza. Nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach może zwiększyć ryzyko uszkodzenia opon, utraty kontroli nad pojazdem, wywrócenia pojazdu i odniesienia obrażeń.

Wskazówka: Środków do uszczelniania opon należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na trasie, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie czujnika układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. 

Wskazówka: Jeśli czujnik układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach zostanie uszkodzony, może przestać działać.

Missing Image 
Sprawdzaj każdą oponę, w tym także oponę koła zapasowego (jeśli jest w wyposażeniu), co miesiąc (gdy jest zimna) i napełniaj do poziomu ciśnienia zalecanego przez producenta samochodu podanego na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach. W przypadku zamontowania jakichkolwiek opon o rozmiarze niezgodnym z rozmiarem opon należących do oryginalnego wyposażenia samochodu może dojść do wyświetlania nieprawidłowej prędkości pojazdu w prędkościomierzu.

Jako dodatkową funkcję bezpieczeństwa samochód posiada układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach (TPMS), który powoduje zapalenie lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia powietrza w oponach, jeśli ciśnienie w co najmniej jednej oponie jest o wiele za niskie. Jeśli lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach się zapali, należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i dopompować je do prawidłowej wartości ciśnienia. Jazda z oponami, w których ciśnienie powietrza jest znacznie poniżej prawidłowej wartości, może powodować przegrzewanie opon i prowadzić do uszkodzenia opon. Zbyt małe ciśnienie powietrza w oponach zwiększa również zużycie paliwa i zmniejsza trwałość bieżnika oraz może wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie pojazdu i zdolność do zahamowania.

Należy pamiętać, że układ TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon i to kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach, nawet jeśli niedopompowanie nie spowodowało zapalenia się lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia powietrza w oponach.

Twój samochód jest również wyposażony w lampkę ostrzegawczą usterki układu TPMS, która informuje, gdy układ nie działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS i lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach są zespolone. Gdy układ wykryje usterkę, lampka ostrzegawcza błyska przez około minutę, a następnie pozostaje włączona w trybie ciągłym. Ta sekwencja występuje po kolejnych uruchomieniach pojazdu tak długo, jak długo obecna jest usterka.

Gdy świeci się lampka ostrzegawcza usterki, układ może nie wykrywać prawidłowo lub nie móc zasygnalizować niskiego ciśnienia powietrza w oponach. Usterka układu TPMS może być spowodowana przez rozmaite czynniki, w tym zamontowanie zastępczych lub alternatywnych opon lub kół, które uniemożliwiają prawidłowe działanie tego układu. Należy zawsze sprawdzać lampkę ostrzegawczą usterki układu TPMS po wymianie opon lub kół w pojeździe, aby upewnić się, że zastępcze lub alternatywne koła i opony umożliwiają prawidłowe działanie tego układu.

OSTRZEŻENIE

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Termin "IC" umieszczony przed numerem certyfikatu radia oznacza jedynie, że spełnione zostały specyfikacje techniczne określone przez Ministerstwo Przemysłu Kanady.

Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych

OSTRZEŻENIE Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażeni ...

Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Wskazówka: Każde koło jezdne jest wyposażone w czujnik ciśnienia powietrza w oponie umieszczony wewnątrz zagłębienia zespoł ...

Categorie