Ford Kuga: Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach –> Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach


Wskazówka: Każde koło jezdne jest wyposażone w czujnik ciśnienia powietrza w oponie umieszczony wewnątrz zagłębienia zespołu koła i opony. Czujnik ciśnienia jest zamocowany do trzonka zaworu. Czujnik ciśnienia jest zasłonięty przez oponę i nie jest widoczny, o ile opona nie zostanie zdjęta. Zachowaj ostrożność podczas wymiany opony, aby nie uszkodzić czujnika.

Serwisowanie opon należy zawsze zlecać Autoryzowanemu Dealerowi.

Sprawdzaj okresowo (co najmniej raz w miesiącu) ciśnienie powietrza w oponach za pomocą dokładnego ciśnieniomierza do opon. Patrz punkt Napełnianie opon w tym rozdziale.

Zasada działania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Układ mierzy ciśnienie powietrza w oponach czterech kół jezdnych i wysyła odczyty ciśnienia powietrza w oponach do pojazdu. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach zapala się, gdy ciśnienie powietrza w oponach jest znacznie obniżone. Gdy się zaświeci, oznacza to, że ciśnienie powietrza w oponach jest zbyt niskie i należy je uzupełnić do poziomu zalecanego przez producenta. Nawet jeśli lampka włącza się tylko na chwilę i wyłącza, należy sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.

Gdy jest zamontowane dojazdowe koło zapasowe

Jeśli zachodzi konieczność wymiany jednego z kół jezdnych na dojazdowe koło zapasowe, układ będzie nadal informować o usterce, aby przypominać, że uszkodzone koło z oponą należy naprawić i ponownie zamontować w pojeździe.

Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, należy naprawić uszkodzony zespół koła jezdnego z oponą i ponownie zamontować w pojeździe.

Gdy układ wydaje się nie działać prawidłowo

Główną funkcją układu jest ostrzeganie kierowcy o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Może również ostrzegać, że układ nie działa już prawidłowo. W poniższej tabeli podano informacje dotyczące układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach:

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach  Prawdopodobna przyczyna  Wymagane działanie klienta 
Lampka ostrzegawcza świeci się w trybie ciągłym  Niedopompowanie opony/opon  Upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponach jest na prawidłowym poziomie. Patrz punkt Napełnianie opon w tym rozdziale. Po napompowaniu opon do ciśnienia zalecanego przez producenta na naklejce z wartościami dotyczącymi opon, znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy lub słupku B, należy jechać przez co najmniej dwie minuty z prędkością ponad 32 km/h, zanim lampka zgaśnie. 
Koło zapasowe w użyciu  Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, napraw uszkodzony zespół koła jezdnego z oponą i ponownie zamontuj w pojeździe. Opis działania układu znajduje się w punkcie Gdy jest zamontowane dojazdowe koło zapasowe w tym rozdziale. 
Awaria TPMS  Jeżeli opony są prawidłowo napompowane, a koło zapasowe nie jest używane, ale lampka nadal świeci się, jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. 
Lampka ostrzegawcza miga  Koło zapasowe w użyciu  Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, napraw uszkodzony zespół koła jezdnego z oponą i ponownie zamontuj w pojeździe. Opis działania układu znajduje się w punkcie Gdy jest zamontowane dojazdowe koło zapasowe w tym rozdziale. 
Awaria TPMS  Jeżeli opony są prawidłowo napompowane, a koło zapasowe nie jest używane, ale lampka nadal świeci się, jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. 

    Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach

    OSTRZEŻENIE Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie zastępuje ręcznego sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietr ...

    Napełnianie opon

    Podczas pompowania opon, np. na stacji benzynowej lub w swoim garażu, układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach może nie zareagować natychmiast ...

    Categorie