Ford Kuga: Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych

OSTRZEŻENIE

Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Nie stosuj łańcuchów przeciwśnieżnych na drogach nie pokrytych śniegiem.

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. Patrz  Specyfikacje techniczne. 

Jeżeli Twój pojazd jest wyposażony w kołpaki kół, zdejmij je przed założeniem łańcuchów przeciwśnieżnych.


Wskazówka: Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania będzie działał normalnie.

Stosuj wyłącznie łańcuchy przeciwśnieżne z małymi ogniwami.

Zakładaj łańcuchy przeciwśnieżne wyłącznie na koła przednie.

Pojazdy z układem stabilizacji toru jazdy

Gdy układ stabilizacji toru jazdy jest włączony, pojazd może mieć nietypową charakterystykę prowadzenia. Aby ograniczyć to zjawisko, wyłącz układ kontroli przyczepności.

    Stosowanie opon zimowych

    Zalecamy stosowanie opon zimowych lub całorocznych oznaczonych tym symbolem, gdy temperatura wynosi 7ºC lub jest niższa oraz na śniegu i lodzie ...

    Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach

    OSTRZEŻENIE Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie zastępuje ręcznego sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietr ...

    Categorie