Ford Kuga: Stosowanie opon zimowych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Stosowanie opon zimowych

Stosowanie opon zimowych


Zalecamy stosowanie opon zimowych lub całorocznych oznaczonych tym symbolem, gdy temperatura wynosi 7ºC lub jest niższa oraz na śniegu i lodzie.

Opony zimowe należy napompować do takich samych wartości ciśnienia jak podane w tabeli ciśnienia powietrza w oponach.

OSTRZEŻENIE

Opony zimowe muszą mieć taki sam rozmiar, indeks nośności i prędkość znamionową, jak opony oryginalnie dostarczane przez firmę Ford. Użytkowanie opon lub kół niezalecanych przez firmę Ford może mieć wpływ na bezpieczeństwo i efektywność pojazdu, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka utraty kontroli nad pojazdem, wywrócenia pojazdu, odniesienia obrażeń lub śmierci. Ponadto użycie niezalecanych opon i kół może spowodować awarię układu kierowniczego, zawieszenia, osi lub skrzynki rozdzielczej. Przestrzegaj wartości ciśnienia powietrza w oponach zalecanych przez firmę Ford, które znajdują się na etykiecie certyfikatu zgodności z wymogami bezpieczeństwa (na słupku z zawiasami drzwi, słupku z zaczepem zamka drzwi lub tej krawędzi drzwi, która styka się ze słupkiem z zaczepem zamka drzwi, obok fotela kierowcy), bądź na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach na słupku B lub krawędzi drzwi kierowcy. Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących ciśnienia powietrza w oponach może spowodować nierówne zużywanie się bieżnika i niekorzystnie wpływać na prowadzenie pojazdu.

    Korzystanie z opon letnich

    Opony letnie zapewniają znacznie lepsze zachowanie pojazdu na mokrych i suchych nawierzchniach. Opony letnie nie mają oznaczenia M+S lub M/S (błotno-ś ...

    Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych

    OSTRZEŻENIE Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażeni ...

    Categorie