Ford Kuga: Telefon

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.


Wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym jest jedną z głównych funkcji systemu. Po przyporządkowaniu telefonu komórkowego możesz uzyskać dostęp do wielu opcji przy użyciu ekranu dotykowego lub poleceń głosowych. System oferuje wiele funkcji, lecz wiele z nich zależy od funkcjonalności Twojego telefonu komórkowego.

Pierwsze przyporządkowanie telefonu komórkowego

Przed skorzystaniem z funkcji w trybie głośnomówiącym należy przyporządkować swój telefon komórkowy z funkcją Bluetooth do systemu.

 Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, aby rozpocząć przyporządkowanie.W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu.

Aby dodać telefon, wybierz: 

Pozycja menu 
Dodaj telefon Znajduje się na ekranie funkcji telefonu lub można skorzystać z poleceń głosowych.
 1. Wykonaj polecenia ukazujące się na ekranie.
 1. Zostaniesz poproszony komunikatem o wyszukanie modelu swojego pojazdu w telefonie.
 1. Wybierz model swojego pojazdu, gdy zostanie wyświetlony w telefonie.
 1. Sprawdź, czy sześciocyfrowy numer wyświetlony w telefonie jest zgodny z sześciocyfrowym numerem wyświetlonym na ekranie dotykowym.
 1. Gdy przyporządkowanie przebiegnie pomyślnie, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiednia informacja.
 1. W telefonie może pojawić się pytanie o udzielenie dostępu do informacji systemowi. Aby sprawdzić kompatybilność telefonu, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu lub odwiedź stronę internetową.

Aby dodać telefon, możesz również wybrać: 

Pozycja menu 
Dodaj telefon
Następnie wybierz: 
Odkryj inne urządzenia Bluetooth
 1. Wykonaj polecenia ukazujące się na ekranie.
 1. Wybierz nazwę swojego telefonu, gdy pojawi się na ekranie dotykowym.
 1. Sprawdź, czy sześciocyfrowy numer wyświetlony w telefonie jest zgodny z sześciocyfrowym numerem wyświetlonym na ekranie dotykowym.
 1. Gdy przyporządkowanie przebiegnie pomyślnie, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiednia informacja.
 1. W telefonie może pojawić się pytanie o udzielenie dostępu do informacji systemowi. Aby sprawdzić kompatybilność telefonu, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu lub odwiedź stronę internetową.
Większość telefonów komórkowych z systemem bezprzewodowym Bluetooth obsługuje co najmniej następujące funkcje:
 • Odbieranie przychodzącego połączenia.
 • Kończenie połączenia.
 • Wybieranie numeru.
 • Powiadomienie o oczekującym połączeniu.
 • Identyfikacja numeru przychodzącego połączenia.
Inne funkcje, jak wiadomości tekstowe przy użyciu Bluetooth i automatyczne pobieranie książki telefonicznej, zależą od telefonu.

Aby sprawdzić kompatybilność telefonu, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu lub odwiedź lokalną stronę internetową firmy Ford.

Rozrywka

  Wybierz opcję systemu rozrywki na pasku funkcji.     Źródło dźwięku. Ta opcja pozwala wybrać in ...

Menu telefonu

To menu staje się dostępne po przyporządkowaniu telefonu.   Pozycja  Pozycja menu  Działanie i opis ...

Categorie