Ford Kuga: Wiadomości tekstowe

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Telefon –> Wiadomości tekstowe

Wskazówka: Pobieranie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe przy użyciu Bluetooth to funkcje zależne od telefonu.

Odbieranie wiadomości tekstowej

Gdy przychodzi nowa wiadomość, jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję, słychać sygnał akustyczny, a na ekranie dotykowym pojawia się wyskakujące okienko z identyfikatorem nadawcy.

Można wybrać:

Pozycja menu  Działanie i opis 
Wysłuchaj System odczytuje Ci wiadomość. 
Widok Wyświetla tekst na ekranie dotykowym. 
Zadzwoń Aby zadzwonić do nadawcy. 
Odpow. Można wybrać jedną z 15 gotowych wiadomości. Naciśnij wiadomość, której chcesz użyć i potwierdź, aby wysłać wiadomość. System potwierdzi, gdy wiadomość zostanie pomyślnie wysłana. 
Zamknij Aby zamknąć ekran dotykowy. 

Możliwość podłączenia smartfona

System SYNC 3 umożliwia korzystanie z aplikacji Apple CarPlay i Android Auto do uzyskania dostępu do telefonu.

Korzystając z aplikacji Apple CarPlay lub Android Auto, można:

 • Nawiązywać połączenia telefoniczne.
 • Wysyłać i odbierać wiadomości.
 • Słuchać muzyki.
 • Korzystać z asystenta głosowego swojego telefonu.
Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto wyłączają niektóre funkcje systemu SYNC 3.

Większość funkcji aplikacji Apple CarPlay i Android Auto korzysta z danych mobilnych.

Apple CarPlay

Aplikacja Apple CarPlay wymaga urządzenia iPhone 5 lub nowszego z systemem iOS 7.1 lub nowszym. Zalecane jest przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej wersji iOS.

 1. Podłącz swój telefon do portu USB.
 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie dotykowym.
 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na telefonie, aby umożliwić dostęp do aplikacji Apple CarPlay.
Po zakończeniu ustawień, Twój telefon automatycznie łączy się z CarPlay po podłączeniu do portu USB.

Aby wyłączyć tę funkcję w ustawieniach ekranu, wybierz:

Pozycja menu 
Preferencje funkcji Apple CarPlay
Urządzenie jest wyświetlone, jeśli system SYNC wykryje aplikację Apple CarPlay. Wybierz nazwę urządzenia, a następnie wybierz: 
Wyłącz

Aby powrócić do systemu SYNC 3, przejdź do ekranu głównego aplikacji Apple CarPlay i wybierz aplikację SYNC.

Wskazówka: Skontaktuj się z firmą Apple w celu uzyskania wsparcia dla aplikacji Apple CarPlay.

Android Auto

Aplikacja Android Auto jest kompatybilna z większością urządzeń wyposażonych w system Android 5.0 lub nowszy.
 1. W celu przygotowania swojego urządzenia pobierz na nie aplikację Android Auto ze strony Google Play (może to wymagać korzystania z danych mobilnych).
Wskazówka: Na danym rynku może nie być dostępna aplikacja Android Auto.
 1. Podłącz swoje urządzenie do portu USB.
 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie dotykowym.
 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w Twoim urządzeniu.
Wskazówka: Możesz zostać poproszony o zaktualizowanie dodatkowych aplikacji w swoim urządzeniu. Może to wymagać skorzystanie z danych mobilnych.

Aby wyłączyć tę funkcję w ustawieniach ekranu, wybierz:

Pozycja menu 
Preferencje funkcji Android Auto
Urządzenie jest wyświetlone, jeśli system SYNC wykryje aplikację Android Auto. Wybierz nazwę urządzenia, a następnie wybierz: 
Wyłącz

Wskazówka: Może być konieczne przesunięcie ekranu ustawień w lewo w celu wybrania pozycji Apple CarPlay Preferences lub Android Auto Preferences.

Aby powrócić do systemu SYNC 3, wybierz ikonę prędkościomierza na pasku menu aplikacji Android Auto w dolnej części ekranu dotykowego, a następnie naciśnij opcję powrotu do systemu SYNC.

Wskazówka: Skontaktuj się z firmą Google w celu uzyskania wsparcia dla aplikacji Android Auto.

  Nawiązywanie połączeń

  Jest wiele sposobów nawiązywania połączeń za pośrednictwem systemu, w tym poprzez użycie poleceń głosowych. Aby zadzwonić p ...

  Nawigacja

  Wskazówka: Więcej informacji znajduje się na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.   Wybierz opcję nawigacji na pasku funkcji.   ...

  Categorie