Ford Kuga: Menu telefonu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Telefon –> Menu telefonu

To menu staje się dostępne po przyporządkowaniu telefonu.

Menu telefonu 


Pozycja  Pozycja menu  Działanie i opis 
Lista ostatnich połączeń Wyświetla ostatnie połączenia.  Możesz nawiązać połączenie, wybierając pozycję z tej listy.  Możesz również posortować połączenia, wybierając menu rozwijane w górnej części ekranu. Możesz wybrać: 
Wszystkie Przychodz. Wychodzące Nieodebrane
Kontakty Wszystkie kontakty ze swojego telefonu w kolejności alfabetycznej. 
Skocz do A-Z Wybranie tego przycisku umożliwia wybór określonej litery do wyświetlenia. 
Ustawienia telefonu Wyświetla nazwę telefonu i przenosi Cię do opcji ustawień telefonu.  W tym menu można przyporządkować kolejne urządzenia i ustawić dzwonki oraz alerty. 
Zmiana urządzenia  Zapewnia dostęp do listy przyporządkowanych lub podłączonych urządzeń Bluetooth, umożliwiając zmianę lub wybór urządzenia. 
Wiad. tekstowe Wyświetla wszystkie ostatnie wiadomości tekstowe. 
Teleforn Klawiatura Użyj tej klawiatury do wybrania numeru telefonu.  Użyj przycisku Backspace, aby skasować cyfry. 
Zadzwoń Naciśnij ten przycisk, aby zainicjować połączenie. 
Nie przeszkadzaj Dotknij tego przycisku, aby automatyczne odrzucać wszystkie połączenia przychodzące. Powiadomienia o wiadomościach tekstowych nie są wyświetlane na ekranie. Wszystkie dzwonki i alerty są wyciszone. 

Jeżeli Twój telefon ma funkcję asystenta głosowego, możesz zobaczyć przycisk umożliwiający dostęp do niego w menu. Można także nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania głosem na kierownicy, aby skorzystać z tej funkcji.

    Telefon

    OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

    Nawiązywanie połączeń

    Jest wiele sposobów nawiązywania połączeń za pośrednictwem systemu, w tym poprzez użycie poleceń głosowych. Aby zadzwonić p ...

    Categorie