Ford Kuga: Siedzenia tylne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Siedzenia –> Siedzenia tylne

Składanie oparcia siedzenia

OSTRZEŻENIE

Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem siedzenia a ramą siedzenia.

Siedzenia tylne

Aby złożyć oparcie siedzenia do przodu, gdy siedzenie jest puste, pociągnij
dźwignię do góry.

Wskazówka:  Opuść zagłówki.

Rozkładanie oparcia siedzenia

OSTRZEŻENIE

Podczas rozkładania oparć siedzeń upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są widoczne dla pasażerów i nie są przytrzaśnięte za siedzeniem.

Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte w zaczepach.

Regulacja pochylenia

Aby odchylić siedzenie do tyłu, gdy jest zajęte, pociągnij dźwignię do góry.

    Funkcja pamięci

    OSTRZEŻENIE Przed uruchomieniem siedzenia z funkcją pamięci upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu siedzenia nie ma żadnych przedmiot ...

    Siedzenia ogrzewane

    OSTRZEŻENIE Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ogrzewanego siedzenia, jeśli nie odczuwasz bólu na skórze ze względu na zaawansow ...

    Categorie