Ford Kuga: Funkcja pamięci

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Siedzenia –> Funkcja pamięci

OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem siedzenia z funkcją pamięci upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu siedzenia nie ma żadnych przedmiotów mogących stanowić przeszkodę, i że wszyscy pasażerowie są oddaleni od ruchomych elementów.

Nigdy nie korzystaj z funkcji pamięci, gdy pojazd jest w ruchu.


Funkcja ta automatycznie przywołuje z pamięci ustawienie położenia poniższych elementów:

 • Siedzenie kierowcy.
 • Lusterka regulowane elektrycznie.
Przycisk funkcji pamięci znajduje się na drzwiach kierowcy.

Funkcja pamięci


Zapisywanie ustawionego położenia
 • Włącz zapłon.
 • Ustaw elementy, których ustawienia są zachowane w pamięci, odpowiednio do preferowanych położeń.
 • Naciśnij i przytrzymaj dany przycisk pamięci, aż rozlegnie się pojedynczy sygnał akustyczny.
Możesz zapisać w pamięci do trzech ustawień położenia. Możesz w dowolnej chwili zachować w pamięci dane ustawienie położenia.

Przywołanie zachowanego położenia

Naciśnij i zwolnij przycisk pamięci, odpowiadający wybranemu położeniu do jazdy. Elementy, których ustawienia są zachowane w pamięci, ustawią się w położeniu zaprogramowanym pod tym przyciskiem.

Wskazówka:  Przywoływanie zachowanego położenia z pamięci jest możliwe wyłącznie po wyłączeniu zapłonu lub gdy wybrane jest położenie parkowania (P) lub neutralne (N) przekładni, jeśli zapłon jest włączony i pojazd stoi.

Możesz również przywołać z pamięci zapisane położenie w następujący sposób:
 • Naciskając przycisk odryglowania na nadajniku inteligentnego kluczyka dostępu, jeśli zostało do niego przypisane położenie z pamięci.
 • Odblokowując klamkę inteligentnych drzwi kierowcy, jeśli obecny jest przypisany nadajnik kluczyka.
 • Wpisując osobisty kod wejściowy na klawiaturze wprowadzania kodu zabezpieczającego.
Wskazówka:  Wykorzystanie przypisanego nadajnika kluczyka w celu przywołania położenia z pamięci przy wyłączonym zapłonie prowadzi do przestawienia siedzenia w położenie ułatwiające wsiadanie.

Wskazówka:  Naciśnięcie podczas przywoływania położenia z pamięci dowolnego elementu regulacji układu, którego ustawienia są zachowane w pamięci, ewentualnie dowolnego przycisku funkcji pamięci, powoduje anulowanie procedury.

Przypisywanie zachowanego położenia do pilota zdalnego sterowania lub nadajnika inteligentnego kluczyka dostępu

Można zapisać zachowane położenia dla maksymalnie trzech pilotów zdalnego sterowania lub inteligentnych kluczyków dostępu (IA).

 1. Przy włączonym zapłonie przywołaj określone zachowane położenie.
 1. Naciśnij i przytrzymaj dany przycisk pamięci przez około pięć sekund. Po około dwóch sekundach rozlegnie się sygnał akustyczny. Trzymaj nadal przycisk do momentu usłyszenia drugiego sygnału akustycznego.
 1. W ciągu trzech sekund naciśnij przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania, do którego chcesz przypisać dane położenie z pamięci.
Aby anulować przypisanie zachowanego ustawienia do pilota zdalnego sterowania, postępuj zgodnie z tą samą procedurą, z wyjątkiem tego, że w czynności 3. naciśnij przycisk odryglowania na pilocie zdalnego sterowania.

Wskazówka:  Jeżeli w zasięgu znajduje się więcej niż jeden pilot zdalnego sterowania lub inteligentny kluczyk dostępu, do których zostały przypisane zachowane położenia, funkcja pamięci przywoła z pamięci ustawienia dla pierwszego kluczyka.

Funkcja ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie

Jeśli funkcja ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie jest aktywna, sprawia ona, że po wyłączeniu zapłonu siedzenie kierowcy automatycznie przesuwa się do tyłu o maksymalnie 5 cm.

Po włączeniu zapłonu siedzenie kierowcy powróci do poprzedniego położenia.

Funkcję tę można włączać i wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

  Siedzenia regulowane elektrycznie

  OSTRZEŻENIE Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażeni ...

  Siedzenia tylne

  Składanie oparcia siedzeniaOSTRZEŻENIE Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem ...

  Categorie