Ford Kuga: Siedzenia regulowane elektrycznie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Siedzenia –> Siedzenia regulowane elektrycznie

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.

Nie kładź ładunku ani żadnych przedmiotów za oparciem siedzenia, jeśli nie jest ustawione w pierwotnym położeniu.

Z regulacją 10-drożną

Siedzenia regulowane elektrycznie


Elektrycznie regulowana podpora lędźwiowa

Siedzenia regulowane elektrycznie

 

    Siedzenia regulowane ręcznie

    OSTRZEŻENIENie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować gwałtowne przemieszczenie się ...

    Funkcja pamięci

    OSTRZEŻENIE Przed uruchomieniem siedzenia z funkcją pamięci upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu siedzenia nie ma żadnych przedmiot ...

    Categorie