Ford Kuga: Siedzenia regulowane ręcznie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Siedzenia –> Siedzenia regulowane ręcznie

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować gwałtowne przemieszczenie się siedzenia, a w rezultacie utratę kontroli nad pojazdem.


Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że fotel jest całkowicie zablokowany na miejscu, kołysząc nim w tył i w przód.

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu


Regulacja podpory lędźwiowej

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu


Regulowanie wysokości siedzenia

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu


Regulowanie oparcia siedzenia

OSTRZEŻENIE

Nie kładź ładunku ani żadnych przedmiotów za oparciem siedzenia, jeśli nie jest ustawione w pierwotnym położeniu. Pociągnij oparcie siedzenia, aby się upewnić, że jest całkowicie zablokowane po ponownym ustawieniu w pierwotnym położeniu. Niezablokowane siedzenie może stanowić zagrożenie w razie nagłego hamowania lub zderzenia.


Regulowanie oparcia siedzenia

    Zagłówki

    OSTRZEŻENIEDokładnie ustaw zagłówek przed przebywaniem w pojeździe lub uruchomieniem pojazdu. Zmniejszy to ryzyko urazów szyi w razie kolizji. Nie ...

    Siedzenia regulowane elektrycznie

    OSTRZEŻENIE Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażeni ...

    Categorie