Ford Kuga: Zagłówki

OSTRZEŻENIE

Dokładnie ustaw zagłówek przed przebywaniem w pojeździe lub uruchomieniem pojazdu. Zmniejszy to ryzyko urazów szyi w razie kolizji. Nie reguluj ustawienia zagłówka, gdy pojazd jest w ruchu.

Zagłówek jest urządzeniem zwiększającym bezpieczeństwo. Zawsze, gdy jest to możliwe, powinien być zamontowany i prawidłowo ustawiony, gdy na siedzeniu znajduje się pasażer.

Zamontuj prawidłowo zagłówek, aby zmniejszyć ryzyko urazów szyi w razie kolizji.


Zagłówek przedniego siedzenia

Zagłówek przedniego siedzenia


Zagłówki tylne

Zagłówek przedniego siedzenia
 

Zagłówki składają się z:
 1. zagłówka pochłaniającego energię
 2. dwóch stalowych drążków
 3. przycisku regulacji i odblokowywania tulei prowadzącej
 4. przycisku odblokowywania tulei prowadzącej i wyjmowania zagłówka  

Wskazówka:  Przed regulacją zagłówka ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym. Ustaw zagłówek tak, aby był jak najdalej przesunięty do przodu, i aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. Upewnij się, że siedzisz wygodnie. Jeżeli jesteś bardzo wysoki, ustaw zagłówek w najwyższym położeniu.

Ustawianie zagłówka

Podnoszenie zagłówka

Pociągnij zagłówek do góry.

Obniżanie zagłówka
 • Wciśnij i przytrzymaj przycisk C.
 • Pchnij zagłówek w dół.
Wyjmowanie zagłówka
 • Pociągnij zagłówek do góry, aż osiągnie najwyższe położenie.
 • Wciśnij i przytrzymaj przyciski C i D.
 • Pociągnij zagłówek do góry.
Zakładanie zagłówka

Ustaw stalowe drążki w tulejach prowadzących i pchnij zagłówek w dół, aż się zablokuje.

Pochylanie zagłówka

Zagłówki przednich siedzeń mogą mieć funkcję pochylania, zwiększającą komfort. Aby pochylić zagłówek, wykonaj następujące czynności:

Pochylanie zagłówka


 1. Ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym.
 1. Nachyl zagłówek do przodu, w stronę swojej głowy, do wygodnego położenia.
Gdy zagłówek osiągnie położenie największego nachylenia do przodu, obróć go ponownie do przodu, aby go zwolnić i umożliwić odchylenie z powrotem do tyłu.

  Siedzenie w prawidłowej pozycji

  OSTRZEŻENIENie należy zbytnio odchylać oparcia, gdyż może to powodować wysunięcie się pasażera spod pasa bezpieczeństwa, prowad ...

  Siedzenia regulowane ręcznie

  OSTRZEŻENIENie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować gwałtowne przemieszczenie się ...

  Categorie