Ford Kuga: Siedzenia ogrzewane

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Siedzenia –> Siedzenia ogrzewane

OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ogrzewanego siedzenia, jeśli nie odczuwasz bólu na skórze ze względu na zaawansowany wiek, chroniczną chorobę, cukrzycę, obrażenia kręgosłupa, w związku z zażywanymi lekami, stosowaniem alkoholu, z powodu skrajnego wyczerpania lub innego stanu fizycznego. Siedzenie ogrzewane może powodować oparzenia nawet w niskich temperaturach, zwłaszcza jeśli korzysta się z niego przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Nie umieszczaj na siedzeniu niczego, co mogłoby blokować odpływ ciepła, np. pokrowca lub poduszki. Może to spowodować przegrzanie siedzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Nie wbijaj ostrych przedmiotów w poduszkę lub oparcie siedzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego ogrzewanego siedzenia i prowadzić do jego przegrzania. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Nie wolno robić rzeczy następujących:

  • Kłaść ciężkich przedmiotów na siedzeniu.
  • Włączać ogrzewania siedzeń, gdy na siedzeniu rozlano wodę lub jakąkolwiek inną ciecz. Poczekaj, aż siedzenie całkowicie wyschnie.
  • Włączać ogrzewania siedzeń, gdy silnik nie pracuje. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora.

Siedzenia ogrzewane


Naciśnij symbol ogrzewanego siedzenia, aby przełączyć między różnymi ustawieniami funkcji ogrzewania lub wyłączyć funkcję. Ustawienie wyższej temperatury jest sygnalizowane zapaleniem się większej liczby lampek kontrolnych.

    Siedzenia tylne

    Składanie oparcia siedzeniaOSTRZEŻENIE Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem ...

    Categorie