Ford Kuga: Hak holowniczy

OSTRZEŻENIE

Nie przekraczaj maksymalnego znamionowego obciążenia pojazdu lub złącza przyczepy. Przeciążenie pojazdu lub złącza przyczepy może pogorszyć stabilność i charakterystykę prowadzenia pojazdu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Nie wolno przecinać, wiercić, spawać ani modyfikować złącza przyczepy. Modyfikowanie złącza przyczepy może spowodować zmniejszenie jego obciążenia znamionowego.

Wskazówka:  Jeżeli ramię haka holowniczego nie będzie ustawione w położeniu przechowywania lub we właściwym położeniu do holowania, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Jeżeli sygnał ostrzegawczy nie rozlega się, gdy ramię haka holowniczego się przemieszcza lub gdy układ się włącza, nie korzystaj z haka. Udaj się do Autoryzowanego Dealera.

Wskazówka:  Hak holowniczy przesuwaj tylko rękoma. Nigdy nie używaj nogi ani narzędzi, gdyż może to uszkodzić mechanizm.

Elektrycznie zwalniany chowany hak holowniczy

Wskazówka:  Aby ramię haka holowniczego działało, pojazd musi stać.

Wskazówka:  Nie podłączaj żadnej wtyczki do 13-stykowego gniazda przyczepy.

Wskazówka:  Upewnij się, że akumulator pojazdu jest całkowicie naładowany.

Zwalnianie chowanego haka holowniczego
 1. Wciśnij przycisk. Zapala się dioda LED i rozlega się podwójny sygnał dźwiękowy (niski dźwięk, po którym następuje wysoki dźwięk), który informuje kierowcę, że układ działa.
 1. Naciśnij przycisk ponownie w ciągu czterech sekund, aby zwolnić ramię haka holowniczego. Podczas zwalniania ramienia haka holowniczego lub po znalezieniu się go w położeniu zwolnienia rozlega się seria sygnałów dźwiękowych i miga dioda LED. Przesuń ręcznie ramię haka holowniczego do któregoś z położeń końcowych.
 1. Gdy hak holowniczy zostanie zablokowany, dioda LED przestanie migać i rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy (wysoki dźwięk, po którym następuje niski dźwięk).
Wsuwanie ramienia haka holowniczego

Przed wsunięciem ramienia haka holowniczego:

 • Odłącz przyczepę lub zdemontuj podpory ładunku i ich elementy.
 • Zdemontuj elementy stabilizujące.
 • Wyjmij wtyk zasilania przyczepy i złączkę z gniazda przyczepy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia zderzaka podczas wsuwania ramienia haka holowniczego do położenia przechowywania.
Aby zwolnić ramię haka holowniczego w celu wsunięcia, wykonaj przedstawioną powyżej procedurę. Przesuń ręcznie ramię haka holowniczego do któregoś z położeń końcowych.

Usterki ramienia haka holowniczego

Jeśli przycisk zwalniania haka holowniczego nie zostanie naciśnięty po raz drugi lub jeśli pojazd nie jest nieruchomy, układ sygnalizuje zakończenie operacji bez zwolnienia haka holowniczego.

Jeśli dioda LED miga z dużą częstotliwością i rozlega się sekwencja sygnałów dźwiękowych (wysoki dźwięk), należy powtórzyć procedurę zwalniania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Dealera.

Jazda z przyczepą

Wskazówka:  W razie awarii pojazdu odłącz przyczepę przed holowaniem pojazdu.

Wskazówka:  Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego i musi on zostać sprawdzony przez odpowiednio przeszkolonego mechanika. Przed rozpoczęciem podróży sprawdź prawidłowe zablokowanie haka holowniczego.

Sprawdź, czy:

 • słychać ostatni niski sygnał dźwiękowy po zakończeniu procedury blokowania;
 • hak blokuje się prawidłowo; upewnij się, czy się nie porusza przy potrząsaniu.

Obsługa

Wskazówka:  Mocowanie do holowania i zespół sterujący są bezobsługowe. Tych elementów nie należy smarować smarem ani olejem.

Wskazówka:  Nie próbuj przeprowadzać przeglądów mocowania do holowania. Tylko producent powinien dokonywać napraw lub demontażu mocowania do holowania.

Wskazówka:  Myjąc pojazd w myjni parowej nie kieruj strumienia bezpośrednio na przegub ramienia haka holowniczego ani na gniazdo. Po umyciu pojazdu, odłącz złącze lub otwórz gniazdo przyczepy i upewnij się, że nie przedostała się tam woda. Jeśli stwierdzisz obecność wody, osusz gniazdo.

  Holowanie przyczepy

  OSTRZEŻENIENie przekraczaj prędkości 100 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obra ...

  Holowanie pojazdu na czterech kołach - Przekładnia automatyczna

  OSTRZEŻENIEGdy pojazd jest holowany, zapłon musi być włączony. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może znacznie zwiększyć ...

  Categorie