Ford Kuga: Holowanie przyczepy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Holowanie –> Holowanie przyczepy

OSTRZEŻENIE

Nie przekraczaj prędkości 100 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Ciśnienie powietrza w oponach kół tylnych należy zwiększyć o ,2 bar powyżej specyfikacji. Nie przekraczaj maksymalnej wartości ciśnienia podanej na ścianie bocznej opony. Mogłoby to spowodować poważne obrażenia.

Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu podanej na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Holowanie przyczep o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą określoną dla pojazdu może spowodować uszkodzenie silnika, skrzyni biegów, struktury pojazdu, utratę panowania nad pojazdem, przewrócenie się pojazdu lub obrażenia ciała.

Nie przekraczaj maksymalnego pionowego obciążenia haka holowniczego. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania nie steruje hamulcami przyczepy.


Podczas holowania przyczepy:

 • Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących holowania przyczepy.
 • Nie przekraczaj prędkości 100 km/h, nawet gdy w danym kraju w pewnych warunkach dozwolone są wyższe prędkości.
 • Nie przekraczaj maksymalnej masy holowanej przyczepy 1.700 kg.
 • Rozmieść ładunek jak najniżej i jak najbardziej pośrodku w stosunki do osi przyczepy.Jeżeli holujesz przyczepę nieobciążonym pojazdem, ładunek w przyczepie należy umieścić z przodu, w granicach maksymalnego obciążenia pionowego, ponieważ zapewnia to największą stabilność.
 • Prawidłowe pionowe obciążenie haka holowniczego jest niezbędne dla zachowania stabilności pojazdu i przyczepy podczas jazdy.
 • Pionowe obciążenie haka holowniczego powinno wynosić co najmniej 4% masy przyczepy i nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości.
 • Niezwłocznie zredukuj prędkość, jeśli przyczepa wykazuje jakiekolwiek oznaki znoszenia.
 • Korzystaj z niskiego biegu podczas zjazdu ze stromej pochyłości.
Wskazówka:  Zalecamy stosowanie linki bezpieczeństwa przyczepy. Podczas używania linki bezpieczeństwa przyczepy należy przestrzegać instrukcji producenta tego wyposażenia.

Wskazówka:  Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego podane na tabliczce identyfikacyjnej przyczepy to wartość określona w ramach testów przez producenta przyczepy. Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego dla danego pojazdu może być niższe.

Stabilność pojazdu z przyczepą w dużym stopniu zależy od jakości przyczepy.

 Holowanie przyczepy zmienia charakterystykę prowadzenia pojazdu i wydłuża drogę hamowania. Dostosuj prędkość i styl jazdy do obciążenia przyczepy.

Masa całkowita pojazdu i przyczepy podana na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu obowiązuje dla dróg o nachyleniu do 12% i wysokości do 1.000 m podczas holowania przyczepy. W rejonach górskich osiągi silnika maleją ze względu na niższą gęstość powietrza na dużych wysokościach. Podczas jazdy w rejonach górskich na wysokości powyżej 1.000 m, zredukuj maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i przyczepy o 10% na każde dodatkowe 1.000 m.

Wskazówka:  Nie we wszystkich pojazdach można montować hak holowniczy.Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.

  Holowanie

  ...

  Hak holowniczy

  OSTRZEŻENIENie przekraczaj maksymalnego znamionowego obciążenia pojazdu lub złącza przyczepy. Przeciążenie pojazdu lub złącza przyc ...

  Categorie