Ford Kuga: Filtr cząstek stałych Diesel

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Kontrola emisji spalin –> Filtr cząstek stałych Diesel

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces regeneracji powoduje wytwarzanie bardzo wysokiej temperatury spalin; układ wydechowy będzie wydzielał znaczną ilość ciepła podczas i po regeneracji oraz po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

Normalna temperatura pracy układu wydechowego jest bardzo wysoka. Nie należy nigdy wykonywać prac ani dokonywać napraw jakichkolwiek elementów układu wydechowego, dopóki układ nie ostygnie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu katalizatora utleniającego lub filtra cząstek stałych. Katalizator utleniający oraz filtr cząstek stałych nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur już po krótkim okresie pracy silnika i pozostają gorące po wyłączeniu silnika.

Twój pojazd jest wyposażony w różne podzespoły układu kontroli emisji spalin oraz filtr cząstek stałych, który umożliwia spełnienie wymogów odpowiednich norm emisji spalin. Filtr ten oddziela szkodliwe cząstki stałe, np. sadzę, od spalin.

Aby nie doszło do uszkodzenia filtra cząstek stałych:

  • Nie uruchamiaj silnika dłużej niż przez 10 sekund na raz.
  • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Używaj przewodów rozruchowych.
  • Nie wyłączaj zapłonu, gdy pojazd jest w ruchu.
  • Nie ignoruj lampek ostrzegawczych ani komunikatów informacyjnych dotyczących czyszczenia i regeneracji układu wydechowego.
Wskazówka:  To może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja.

System diagnostyki pokładowej

Twój pojazd jest wyposażony w system diagnostyki pokładowej, który monitoruje układ kontroli emisji spalin. Jeśli zapali się którakolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, oznacza to, że system diagnostyki wykrył usterkę układu kontroli emisji spalin.

Missing Image 
Lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik.
Missing Image 
Lampka ostrzegawcza zapłonu.
Missing Image 
Lampka ostrzegawcza usterki.
Missing Image 
Lampka ostrzegawcza zespołu napędowego.
Missing Image 
Lampka ostrzegawcza obecności wody w paliwie.
 

Jeżeli będziesz kontynuować jazdę, gdy lampka ostrzegawcza świeci się, może dojść do zatrzymania silnika bez ostrzeżenia.To może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście. 

Katalizator

OSTRZEŻENIENie parkuj pojazdu, nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem ani nie przejeżdżaj po suchej trawie lub innym suchym podłożu. Ukł ...

Automatyczna regeneracja filtra cząstek stałych

OSTRZEŻENIENie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces ...

Categorie