Ford Kuga: Katalizator

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu, nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem ani nie przejeżdżaj po suchej trawie lub innym suchym podłożu. Układ kontroli emisji nagrzewa komorę silnika i układ wydechowy, stwarzając ryzyko pożaru.

Normalna temperatura pracy układu wydechowego jest bardzo wysoka. Nie należy nigdy wykonywać prac ani dokonywać napraw jakichkolwiek elementów układu wydechowego, dopóki układ nie ostygnie. Podczas pracy w pobliżu katalizatora zachowaj szczególną ostrożność. Katalizator utleniający nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur już po krótkim okresie pracy silnika i pozostaje gorący po wyłączeniu silnika.

Nieszczelności w układzie wydechowym mogą skutkować dostawaniem się szkodliwych i stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia do kabiny pasażerów. W przypadku wyczucia spalin wewnątrz pojazdu należy natychmiast poddać go kontroli. Nie prowadź pojazdu, jeśli wyczuwasz spaliny.


Twój pojazd jest wyposażony w różne podzespoły układu kontroli emisji spalin oraz katalizator, który umożliwia spełnienie wymogów odpowiednich norm emisji spalin.

W celu uniknięcia uszkodzenia katalizatora:

 • Nie uruchamiaj silnika dłużej niż przez 10 sekund na raz.
 • Nie pozwól, by silnik pracował z odłączonym przewodem świecy zapłonowej.
 • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Używaj przewodów rozruchowych.
 • Nie wyłączaj zapłonu, gdy pojazd jest w ruchu.
 • Nie stosuj paliwa ołowiowego.
 • Unikaj wyczerpania paliwa.
Wskazówka:  Powstałe w wyniku tego uszkodzenie podzespołów może nie być objęte gwarancją pojazdu.

System diagnostyki pokładowej

Twój pojazd jest wyposażony w system diagnostyki pokładowej, który monitoruje układ kontroli emisji spalin. Jeśli zapali się którakolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, może to oznaczać, że system diagnostyki pokładowej wykrył usterkę układu kontroli emisji spalin.

Missing Image 
Missing Image 
Missing Image 
 

 Dalsza jazda może spowodować obniżenie mocy lub zgaśnięcie silnika.Zignorowanie lampki ostrzegawczej może spowodować uszkodzenie elementów nieobjęte gwarancją pojazdu. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.

  Filtr cząstek stałych Diesel

  OSTRZEŻENIENie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces ...

  Categorie