Ford Kuga: Automatyczna regeneracja filtra cząstek stałych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Kontrola emisji spalin –> Filtr cząstek stałych Diesel –> Automatyczna regeneracja filtra cząstek stałych

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces regeneracji powoduje wytwarzanie bardzo wysokiej temperatury spalin; układ wydechowy będzie wydzielał znaczną ilość ciepła podczas i po regeneracji oraz po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

Normalna temperatura pracy układu wydechowego jest bardzo wysoka. Nie należy nigdy wykonywać prac ani dokonywać napraw jakichkolwiek elementów układu wydechowego, dopóki układ nie ostygnie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu katalizatora utleniającego lub filtra cząstek stałych. Katalizator utleniający oraz filtr cząstek stałych nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur już po krótkim okresie pracy silnika i pozostają gorące po wyłączeniu silnika.

Aby filtr cząstek stałych w Twoim pojeździe działał prawidłowo, wymaga okresowych regeneracji. Układ kontroli emisji spalin wykonuje tę procedurę automatycznie. Gdy sadza gromadzi się w układzie, zaczyna ograniczać drożność filtra. Sadzę, która gromadzi się w filtrze, można usuwać na dwa różne sposoby, poprzez bierną regenerację oraz aktywną regenerację. Obie następują automatycznie i nie wymagają żadnych działań ze strony kierowcy. Podczas automatycznej regeneracji układ oczyszcza filtr cząstek stałych poprzez utlenienie sadzy. Oczyszczanie następuje podczas normalnego działania silnika w różnym stopniu w zależności od warunków jazdy.

Missing Image 
Lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych.
Missing Image 
Jeżeli lampka ostrzegawcza zapala się, filtr cząstek stałych może być nadmiernie zapełniony. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.

Jeśli filtr cząstek stałych jest bliski lub osiągnie poziom saturacji, zapala się lampka ostrzegawcza lub pojawia się komunikat na wyświetlaczu informującym. Prowadź pojazd w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczenie filtra cząstek stałych.

Lampka ostrzegawcza nadal się świeci do czasu ukończenia procesu automatycznej regeneracji. Kontynuuj prowadzenie pojazdu w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczenie filtra cząstek stałych do czasu, aż lampka ostrzegawcza zgaśnie.

Nieprzeprowadzenie regeneracji, gdy jest ona konieczna, może doprowadzić do zatkania filtra cząstek stałych Diesel. Jeśli filtr cząstek stałych napełni się w stopniu uniemożliwiającym regenerację, układ zablokuje możliwość przeprowadzania regeneracji. To może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja.

Jeśli eksploatacja pojazdu spełnia którykolwiek z następujących warunków:

 • Jazda na krótkich trasach.
 • Przedłużona praca silnika na biegu jałowym.
 • Częste włączanie i wyłączanie silnika.
 • Częste przyspieszanie i zwalnianie.
Zalecamy wspomożenie procesu regeneracji przez:
 • Unikanie przedłużonej pracy silnika na biegu jałowym.
 • Prowadzenie pojazdu w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczanie. Prowadź ze stałą prędkością 48 km/h lub wyższą przez około 20 minut.
Missing Image 
Jeżeli lampka ostrzegawcza zapala się, filtr cząstek stałych może być nadmiernie zapełniony. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.
 

Automatyczna regeneracja podnosi temperaturę spalin w celu usunięcia cząsteczek sadzy. Podczas oczyszczania cząsteczki sadzy są przekształcane w nieszkodliwe gazy. Po oczyszczeniu filtr cząstek stałych będzie znów zatrzymywać szkodliwe cząsteczki.

Jeśli pojazd jest prowadzony w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczenie, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się komunikat informujący o trwającej automatycznej regeneracji.

Jeśli pojazd nie jest prowadzony w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczenie, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się komunikat z instrukcją poprowadzenia pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie automatycznej regeneracji.

Proces automatycznej regeneracji jest najskuteczniejszy, gdy prowadzi się pojazd ze stałą prędkością 48 km/h lub wyższą przez około 20 minut. Częstotliwość i czas trwania procesu regeneracji różni się w zależności od stylu jazdy, temperatury powietrza otoczenia oraz wysokości nad poziomem morza. Częstotliwość waha się od 160 km do 500 km, a każda regeneracja trwa od 10 do 20 minut.

Wskazówka:  Podczas regeneracji odgłos pracy silnika i układu wydechowego może być zmieniony.

Wskazówka:  Podczas regeneracji przy niskiej prędkości lub na biegu jałowym może być wyczuwalny zapach rozgrzanego metalu i mogą być słyszalne metaliczne trzaski.Wynika to z osiągnięcia wysokich temperatur podczas regeneracji. Jest to zjawisko normalne.

  Filtr cząstek stałych Diesel

  OSTRZEŻENIENie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces ...

  Ręczna regeneracja filtra cząstek stałych

  OSTRZEŻENIE Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proce ...

  Categorie