Ford Kuga: Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Drzwi tyłu nadwozia –> Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENIE

Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia osoby przewożone w tych miejscach są najbardziej narażone na odniesienie poważnych obrażeń ciała lub śmierć. Nie wolno przewozić osób w żadnej części pojazdu, gdzie nie ma siedzeń i pasów bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie osoby przebywające w pojeździe siedzą na siedzeniach i mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Dopilnuj całkowitego zamknięcia drzwi tyłu nadwozia, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do wnętrza pojazdu. Jeśli nie można całkowicie zamknąć drzwi tyłu nadwozia, otwórz nawiewniki lub okna, aby świeże powietrze napływało do wnętrza pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Dopilnuj całkowitego zamknięcia drzwi tyłu nadwozia, aby zapobiec wypadnięciu pasażerów i bagażu z pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Kluczyki przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól by dzieci dotykały okolic bądź bawiły się w pobliżu otwartych lub poruszających się elektrycznie otwieranych/zamykanych drzwi tyłu nadwozia. Poruszających się elektrycznie otwieranych/zamykanych drzwi tyłu nadwozia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru.


Wskazówka:  Przed jazdą lub uruchomieniem pojazdu upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są zamknięte, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach, takich jak np. garaż lub parking.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Wskazówka:  Nie wieszaj niczego (np. bagażnika na rowery) na szybie lub drzwiach tyłu nadwozia.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Drzwi tyłu nadwozia można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy jest włączone położenie parkowania (P).

Gdy drzwi tyłu nadwozia zaczynają się zamykać automatycznie, rozlegają się trzy sygnały ostrzegawcze. Pięć krótkich sygnałów akustycznych sygnalizuje problem z poleceniem otwierania lub zamykania, spowodowany przez następujące przyczyny:

  • Zapłon jest włączony, a w przekładni nie zostało wybrane położenie parkowania (P).
  • Napięcie akumulatora jest poniżej minimalnej wartości roboczej.
  • Prędkość pojazdu wynosi 1 km/h lub powyżej.
Jeśli drzwi tyłu nadwozia zaczynają się zamykać po całkowitym otwarciu, może na nich spoczywać zbyt duży ciężar, ewentualnie mogło dojść do usterki sprężyny gazowej. Rozlega się powtarzający się sygnał dźwiękowy i drzwi tyłu nadwozia zamykają się w sposób kontrolowany. Usuń nadmierne obciążenie z drzwi tyłu nadwozia. Jeśli drzwi tyłu nadwozia nadal się zamykają po otwarciu, należy zlecić sprawdzenie układu Autoryzowanemu Dealerowi.

Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia

OSTRZEŻENIE Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia osoby ...

Otwieranie i zamykanie drzwi tyłu nadwozia

OSTRZEŻENIEPrzed włączeniem funkcji elektrycznego zamykania/otwierania drzwi tyłu nadwozia upewnij się, że wszystkie osoby znajdują ...

Categorie