Ford Kuga: Otwieranie i zamykanie drzwi tyłu nadwozia

OSTRZEŻENIE

Przed włączeniem funkcji elektrycznego zamykania/otwierania drzwi tyłu nadwozia upewnij się, że wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od drzwi tyłu nadwozia.


Wskazówka:  Upewnij się, że w obszarze za samochodem nie ma żadnych przeszkód i że jest wystarczająco dużo miejsca na zmianę położenia drzwi tyłu nadwozia.Upewnij się, że w obszarze za samochodem nie ma żadnych przeszkód i że jest wystarczająco dużo miejsca na zmianę położenia drzwi tyłu nadwozia.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Wskazówka:  Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby nie uszkodzić drzwi tyłu nadwozia.

Wskazówka:  Nie pozostawiaj otwartych drzwi tyłu nadwozia podczas jazdy.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Zdalne sterowanie

Missing Image 
Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu kilku sekund.

Zewnętrzny przycisk sterowania

Otwieranie drzwi tyłu nadwozia
 1. Odrygluj drzwi tyłu nadwozia za pomocą zdalnego sterowania lub przycisku elektrycznego odryglowania drzwi.Jeśli inteligentny kluczyk dostępu znajduje się w odległości nie przekraczającej 1 m od drzwi tyłu nadwozia, odryglują się one po naciśnięciu przycisku odryglowania drzwi tyłu nadwozia.

Otwieranie drzwi tyłu nadwozia


 1. Naciśnij i zwolnij przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia.
Wskazówka:  Poczekaj, aż układ elektryczny otworzy drzwi tyłu nadwozia. Ręczne popychanie lub pociąganie za drzwi tyłu nadwozia może doprowadzić do włączenia funkcji wykrywania przeszkód w układzie i zatrzymania lub odwrócenia kierunku ruchu drzwi tyłu nadwozia, odebrania sytuacji jako usterki sprężyny gazowej lub uszkodzenia elementów mechanicznych.

Zatrzymanie poruszających się drzwi tyłu nadwozia

Wskazówka:  Nie wywieraj nagłego, silnego nacisku na drzwi tyłu nadwozia, kiedy są w ruchu.Może to doprowadzić do uszkodzenia elektrycznie otwieranych/zamykanych drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Możesz zatrzymać poruszające się drzwi tyłu nadwozia, wykonując jedną z poniższych czynności:

 • Naciśnij przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia.
 • Dwukrotnie naciśnij przycisk drzwi tyłu nadwozia na pilocie zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przycisk drzwi tyłu nadwozia w tablicy rozdzielczej.
 • Przesuń stopę pod środkową część tylnego zderzaka w kierunku zewnętrznym ruchem przypominającym kopanie. *
*Ten sposób jest skuteczny wyłącznie w pojazdach wyposażonych w funkcję otwierania/zamykania bez użycia rąk.

Ustawianie wysokości otwarcia drzwi tyłu nadwozia

 1. Otwórz drzwi tyłu nadwozia.
 1. Zatrzymaj drzwi tyłu nadwozia, naciskając przycisk sterowania na drzwiach tyłu nadwozia, gdy osiągną pożądaną wysokość.
Wskazówka:  Gdy drzwi tyłu nadwozia przestaną się poruszać, możesz również przestawić je ręcznie do pożądanego położenia.
 1. Naciśnij przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia na drzwiach tyłu nadwozia i przytrzymaj do momentu, aż zabrzmi sygnał akustyczny, który sygnalizuje ukończenie programowania.
Wskazówka:  Wysokość można zaprogramować wyłącznie za pomocą przycisku sterowania drzwiami tyłu nadwozia.

Wskazówka:  Jeśli położenie drzwi tyłu nadwozia jest zbyt niskie, nie będzie można zaprogramować wysokości.

 Nowa wysokość otwarcia drzwi tyłu nadwozia jest przywoływana podczas otwierania elektrycznie otwieranych/zamykanych drzwi tyłu nadwozia. Powtórz powyższą procedurę, aby zmienić zaprogramowaną wysokość. Gdy elektrycznie otwierane/zamykane drzwi tyłu nadwozia się otworzą, można ustawić je ręcznie na innej wysokości.Drzwi tyłu nadwozia można otworzyć całkowicie, popychając je ręcznie do góry w położenie maksymalnego otwarcia.

Wskazówka:  Układ będzie przywoływał nową zaprogramowaną wysokość nawet w przypadku odłączenia akumulatora.

  Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie

  OSTRZEŻENIE Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia os ...

  Wykrywanie przeszkód

  Podczas zamykania  Układ przestaje działać, gdy wykryje przeszkodę. Emitowane są dwa krótkie sygnały dźwiękowe i ...

  Categorie