Ford Kuga: Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Drzwi tyłu nadwozia –> Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia

OSTRZEŻENIE

Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia osoby przewożone w tych miejscach są najbardziej narażone na odniesienie poważnych obrażeń ciała lub śmierć. Nie wolno przewozić osób w żadnej części pojazdu, gdzie nie ma siedzeń i pasów bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie osoby przebywające w pojeździe siedzą na siedzeniach i mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są domknięte i zatrzaśnięte, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do wnętrza pojazdu. Zapobiegnie to również wypadnięciu pasażerów i bagażu z pojazdu. Jeśli musisz prowadzić pojazd z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia, otwórz nawiewniki lub okna, aby powietrze z zewnątrz napływało do wnętrza pojazdu. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała.


Wskazówka:  Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby nie uszkodzić drzwi tyłu nadwozia.

Wskazówka:  Nie wieszaj niczego (np. bagażnika na rowery) na szybie lub drzwiach tyłu nadwozia. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Wskazówka:  Nie pozostawiaj otwartych drzwi tyłu nadwozia podczas jazdy. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.

Otwieranie drzwi tyłu nadwozia

Ręcznie

Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia


Naciśnij przycisk znajdujący się w górnej części uchwytu drzwi tyłu nadwozia, aby zwolnić zaczep drzwi tyłu nadwozia, a następnie pociągnij zewnętrzną klamkę.

Za pomocą zdalnego sterowania

Missing Image 
Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.

Zamykanie drzwi tyłu nadwozia

Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia


Aby zamknąć drzwi tyłu nadwozia, użyj klamki na wykończeniu wnętrza.

    Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie

    OSTRZEŻENIE Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia os ...

    Categorie