Ford Kuga: Automatyczna skrzynia biegów SelectShift

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Przekładnia –> Automatyczna skrzynia biegów –> Automatyczna skrzynia biegów SelectShift

Ta funkcja umożliwia dowolne przełączanie biegów w górę lub w dół.

O ile prędkość obrotowa silnika nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej granicy, redukcja biegu jest dozwolona. Funkcja SelectShift automatycznie redukuje bieg przy niskich prędkościach obrotowych silnika w celu zapobiegania gaśnięciu silnika.

Wskazówka:  Jeśli będziesz utrzymywał nadmierną prędkość obrotową silnika bez zmiany biegów, może dojść do uszkodzenia silnika.

Funkcja SelectShift nie przełącza automatycznie na wyższy bieg, nawet jeśli silnik zbliża się do granicznej wartości prędkości obrotowej, o ile pedał przyspiesznika nie jest całkowicie wciśnięty. Należy zwracać uwagę na lampkę kontrolną zmiany biegu, która informuje kierowcę, kiedy należy zmienić bieg w celu zapewnienia największej wydajności i najniższego zużycia paliwa.

W przypadku pojazdów wyposażonych w przełącznik na dźwigni zmiany biegów, naciśnij przełącznik + z boku dźwigni zmiany biegów, aby włączyć funkcję SelectShift.

 • Naciśnij przycisk (+), aby przełączyć na wyższy bieg.
 • Naciśnij przycisk (-), aby zredukować bieg.

Automatyczna skrzynia biegów SelectShift


W przypadku pojazdów wyposażonych w łopatki przy kierownicy, pociągnij łopatkę + przy kierownicy, aby włączyć funkcję SelectShift.

 • Pociągnij prawą łopatkę (+), aby przełączyć na wyższy bieg.
 • Pociągnij lewą łopatkę (-), aby zredukować bieg.

Automatyczna skrzynia biegów SelectShift


Funkcja SelectShift w położeniu do jazdy (D):

 • Zapewnia tymczasową ręczną kontrolę nad wyborem biegów, gdy potrzebne są bardziej energiczne reakcje (np. podczas holowania lub wyprzedzania). Ten tryb utrzymuje wybrany bieg przez pewien czas zależnie od poleceń kierowcy (np. ruchów kierownicą lub wciskania pedału przyspiesznika).
Funkcja SelectShift w trybie sportowym (S):
 • Zapewnia ręczne wybieranie biegów bez ograniczenia czasowego.
Aby wyjść z trybu SelectShift:
 • Jeśli dźwignia zmiany biegów jest w położeniu do jazdy (D), przesuń ją do położenia trybu sportowego (S) a następnie z powrotem do położenia do jazdy (D).
 • Jeśli dźwignia zmiany biegów jest w położeniu trybu sportowego (S), przesuń ją do położenia do jazdy (D) a następnie z powrotem do położenia trybu sportowego (S).LUB
 • Wyłącznie pojazdy z silnikiem Diesel: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik + (jeśli jest w wyposażeniu) lub łopatkę + przy kierownicy (jeśli jest w wyposażeniu) przez 3 sekundy.
Aktualnie włączony bieg jest wyświetlany w zestawie wskaźników. Jeśli żądany bieg nie jest dostępny ze względu na warunki dotyczące pojazdu (zbyt niska lub zbyt wysoka prędkość obrotowa silnika), wskazanie aktualnie włączonego biegu mignie trzy razy.

Wskazówka:  Po całkowitym wciśnięciu pedału przyspiesznika skrzynia biegów może automatycznie zredukować bieg, aby zapewnić maksymalne osiągi.

Wskazówka:  W warunkach niskiej przyczepności można ruszyć na drugim biegu, korzystając z trybu SelectShift. Aby wykonać tę operację, wybierz położenie do jazdy (D) lub tryb sportowy (S) i naciskaj przełącznik + (jeśli jest w wyposażeniu) lub pociągaj łopatkę + (jeśli jest w wyposażeniu), aż w zestawie wskaźników wyświetlona zostanie cyfra 2. Pojazd jest teraz gotowy do ruszenia na 2. biegu.

  Położenia dźwigni wybierania biegów

    P. Położenie parkowania R. Bieg wsteczny N. Położenie neutralne D. Położenie do jazdy ...

  Dźwignia awaryjnego wyłączania położenia parkowania

  OSTRZEŻENIEPrzed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy działają światła STOP. Podczas wykonywania tej procedury należy przestawić dźwig ...

  Categorie