Ford Kuga: Alarm przeciwkradzieżowy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Zabezpieczenia –> Alarm przeciwkradzieżowy

System alarmowy

Twój pojazd może być wyposażony w jeden z poniższych systemów alarmowych:

 • Alarm obwodowy.
 • Alarm obwodowy z wewnętrznymi czujnikami.
 • Alarm pierwszej kategorii z wewnętrznymi czujnikami i syreną alarmu zasilaną baterią.
Alarm obwodowy

Alarm obwodowy zabezpiecza przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione.

Czujniki wewnętrzne

Czujniki wewnętrzne


Wskazówka:  Nie zakrywaj czujników w lampce oświetlenia wnętrza.

Wskazówka:  Nie uzbrajaj alarmu w trybie pełnej ochrony, gdy w pojeździe znajdują się ludzie, zwierzęta lub inne ruchome obiekty, gdyż może to prowadzić do uruchomienia alarmu.

Czujniki wykrywają ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpieczają samochód przed wtargnięciem niepożądanych osób do środka.

Syrena alarmu zasilana przez baterię

Syrena alarmu zasilana przez baterię to dodatkowy system alarmowy, uruchamiający syrenę po uruchomieniu alarmu. System jest uzbrajany po zaryglowaniu pojazdu. Syrena ta ma własną baterię i zostanie uruchomiona nawet wtedy, gdy ktoś odłączy akumulator pojazdu lub nawet sam układ syreny zasilanej baterią.

Uruchomienie alarmu

Po uzbrojeniu alarm jest uruchamiany w jeden z następujących sposobów:
 • Jeżeli ktoś otworzy drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub pokrywę komory silnika bez użycia ważnego kluczyka lub zdalnego sterowania.
 • Jeśli zapłon zostanie włączony bez użycia ważnego kluczyka.
 • Jeżeli czujniki wewnętrzne wykryją ruch wewnątrz pojazdu.
 • W pojazdach wyposażonych w syrenę zasilaną przez baterię, gdy ktoś odłączy akumulator pojazdu lub nawet sam układ syreny zasilanej baterią.
Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, syrena alarmu będzie włączona przez 30 sekund, a światła awaryjne będą migać przez pięć minut.

Każda kolejna próba jednego z powyższych działań spowoduje ponowne uruchomienie alarmu.

Pełna i zmniejszona ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona jest ustawieniem standardowym.

W trybie pełnej ochrony przy uzbrajaniu alarmu włączane są czujniki wewnętrzne.

Wskazówka:  Może to powodować fałszywe alarmy, gdy wewnątrz pojazdu znajdują się zwierzęta lub inne ruchome obiekty.

Zmniejszona ochrona

W trybie zmniejszonej ochrony przy uzbrajaniu alarmu czujniki wewnętrzne są wyłączane.

Wskazówka:  Możesz nastawić system alarmowy na tryb zmniejszonej ochrony jedynie na czas trwania aktualnego cyklu zapłonowego.Po następnym włączeniu zapłonu system alarmowy zostanie domyślnie ustawiony w trybie pełnej ochrony.

Funkcja pytania o poziom ochrony (jeśli jest w wyposażeniu)

Możesz tak ustawić wyświetlacz informacyjny, aby za każdym razem pytał, jaki poziom ochrony chcesz ustawić.

Jeżeli wybierzesz Zapytać, komunikat Zredukowany pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym za każdym razem, gdy wyłączysz zapłon.

Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie zmniejszonej ochrony, naciśnij przycisk OK, gdy pojawi się ten komunikat.

Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie pełnej ochrony, opuść pojazd bez naciskania przycisku OK.

Wybieranie pełnej lub zmniejszonej ochrony

Wskazówka:  Wybranie zmniejszonej ochrony nie powoduje trwałego ustawienia systemu alarmowego w trybie zmniejszonej ochrony. Powoduje ustawienie trybu zmniejszonej ochrony jedynie na czas trwania aktualnego cyklu zapłonowego. Jeżeli regularnie korzystasz z trybu zmniejszonej ochrony, wybierz funkcję Zapytać.

Można wybrać pełną lub zmniejszoną ochronę za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Uzbrajanie alarmu

Aby uzbroić alarm, zarygluj pojazd.

Rozbrajanie alarmu

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

Alarm obwodowy

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając zapłon prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Alarm pierwszej kategorii

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając zapłon prawidłowo zakodowanym kluczykiem w ciągu 12 sekund lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Wskazówka:  W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny.

Alarm obwodowy

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając zapłon lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Alarm pierwszej kategorii

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając zapłon w ciągu 12 sekund lub odryglowując drzwi albo drzwi tyłu nadwozia za pomocą zdalnego sterowania.

  Bierny układ przeciwkradzieżowy

  Zasada działania System uniemożliwia uruchomienie silnika nieprawidłowo zakodowanym kluczykiem.Zakodowane kluczyki W przypadku zgubienia kluczyka mo& ...

  Kierownica

  Ustawianie kierownicy OSTRZEŻENIE Nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy, gdy pojazd jest w ruchu. Wskazówka:  Upewnij się, że siedzisz w praw ...

  Categorie