Ford Kuga: Kierownica

Ustawianie kierownicy

OSTRZEŻENIE

Nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka:  Upewnij się, że siedzisz w prawidłowej pozycji.

Ustawianie kierownicy


 1. Odblokuj kolumnę kierownicy.
 1. Ustaw kierownicę w preferowanym położeniu.

Ustawianie kierownicy


 1. Zablokuj kolumnę kierownicy.

Sterowanie systemem audio

Wybierz właściwe źródło dźwięku w zespole audio.

Można regulować pilotem następujące funkcje:

Sterowanie systemem audio
 

 1. Zwiększanie głośności.
 2. Przesuwanie do przodu lub do następnej pozycji.
 3. Zmniejszanie głośności.
 4. Przesuwanie do tyłu lub do poprzedniej pozycji.

Wyszukiwanie, następny lub poprzedni

Naciśnij przycisk wyszukiwania, aby:

 • dostroić radioodbiornik do następnej lub poprzedniej zaprogramowanej stacji,
 • odtworzyć następny lub poprzedni utwór.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania, aby:
 • dostroić radioodbiornik do następnej stacji radiowej nadającej na większej lub mniejszej częstotliwości,
 • przewinąć utwór.

Sterowanie głosem

Elementy sterowania znajdują się na kierownicy.

Missing Image 
Naciśnij i zwolnij, aby aktywować rozpoznawanie mowy.
Missing Image 
Naciśnij i zwolnij, aby włączyć tryb telefonu lub odebrać połączenie telefoniczne.
Missing Image 
Naciśnij i zwolnij, aby zakończyć połączenie telefoniczne.
 

Kontrola prędkości

Pierwszy typ

Kontrola prędkości


Drugi typ

Kontrola prędkości 


Sterowanie wyświetlaczem informacyjnym

Sterowanie wyświetlaczem informacyjnym


Ogrzewana kierownica

Przycisk ogrzewania kierownicy znajduje się w elementach sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Missing Image 
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie kierownicy.

Wskazówka:  Z ogrzewania kierownicy można korzystać tylko wówczas, gdy silnik pracuje.

Wskazówka:  System korzysta z czujnika i steruje temperaturą kierownicy oraz zapobiega jej przegrzaniu.

Wskazówka:  Przy wyższych temperaturach otoczenia kierownica szybko osiąga swoją maksymalną temperaturę, a system redukuje natężenie prądu doprowadzanego do elementu grzejnego. Może to powodować wrażenie, że system przestał działać, ale tak nie jest. Jest to zjawisko normalne.

  Alarm przeciwkradzieżowy

  System alarmowyTwój pojazd może być wyposażony w jeden z poniższych systemów alarmowych: Alarm obwodowy. Alarm obwodowy z wewnętrznymi czuj ...

  Categorie