Ford Kuga: Bierny układ przeciwkradzieżowy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Zabezpieczenia –> Bierny układ przeciwkradzieżowy

Zasada działania

System uniemożliwia uruchomienie silnika nieprawidłowo zakodowanym kluczykiem.

Zakodowane kluczyki

W przypadku zgubienia kluczyka możesz nabyć kluczyk zastępczy u Autoryzowanego Dealera. Jeżeli to możliwe, podaj Dealerowi numer kluczyka z przywieszki dołączonej do kluczyków oryginalnych. U Autoryzowanego Dealera możesz również uzyskać dodatkowe kluczyki.

Wskazówka:  W przypadku zgubienia kluczyka należy wymazać kody z wszystkich pozostałych kluczyków i ponownie je zakodować. Kluczyki zastępcze należy zakodować razem z pozostałymi kluczykami. Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.

Wskazówka:  Nie należy przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. Odbiornik może wtedy nie rozpoznać zakodowanego kluczyka.

Włączanie imobilizera silnika

Imobilizer silnika włącza się automatycznie w chwilę po wyłączeniu zapłonu.

Wyłączanie imobilizera silnika

Imobilizer silnika wyłącza się automatycznie po włączeniu zapłonu prawidłowo zakodowanym kluczykiem.

Jeżeli nie możesz uruchomić silnika prawidłowo zakodowanym kluczykiem, poddaj pojazd kontroli u Autoryzowanego Dealera.

    Alarm przeciwkradzieżowy

    System alarmowyTwój pojazd może być wyposażony w jeden z poniższych systemów alarmowych: Alarm obwodowy. Alarm obwodowy z wewnętrznymi czuj ...

    Categorie