Fiat 500X: Uwaga i ostrzeżenie

UWAGA

Nie należy nigdy palić papierosów podczas wykonywania operacji w komorze silnika: mogą tam występować gazy lub łatwopalne opary, istnieje ryzyko pożaru.

Gdy silnik jest gorący, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac w komorze silnika: niebezpieczeństwo poparzeń.

W przypadku uzupełniania poziomu oleju silnikowego, przed rozpoczęciem odkręcania korka należy poczekać aż silnik się schłodzi, w szczególności w przypadku samochodów posiadających korek aluminiowy (zależnie od wyposażenia).

UWAGA: niebezpieczeństwo poparzeń! Układ chłodzenia silnika jest układem ciśnieniowym. W razie konieczności wymiany korka należy zastąpić go jedynie korkiem oryginalnym, ponieważ skuteczność układu może ulec pogorszeniu. Gdy silnik jest gorący, nie należy odkręcać korka zbiornika wyrównawczego: niebezpieczeństwo poparzeń.

Nie należy podróżować z pustym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy: działanie spryskiwaczy szyb jest bardzo ważne, ponieważ poprawia widoczność.

Powtarzalne uruchamianie instalacji przy braku płynu mogłoby uszkodzić lub w szybkim czasie pogorszyć stan niektórych części instalacji.

Niektóre dostępne na rynku dodatki do spryskiwaczy szyb są łatwopalne: w komorze silnika znajdują się elementy gorące, które w kontakcie z nimi mogą spowodować pożar.

Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję. W razie przypadkowego kontaktu z nim należy przemyć natychmiast takie miejsca wodą z mydłem neutralnym i dobrze spłukać.

W przypadku połknięcia należy zwrócić się natychmiast do lekarza.

Symbol , umieszczony na
zbiorniku, wskazuje na syntetyczne płyny hamulcowe, w odróżnieniu od płynów typu mineralnego. Użycie płynu mineralnego spowoduje trwałe uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek układu hamulcowego.

Elektrolit znajdujący się w akumulatorze jest trujący i powoduje korozję. Należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą lub z oczami. Nie należy zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskrzenia: niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru.

Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim poziomie elektrolitu może go uszkodzić nieodwracalne oraz spowodować wybuch.

Przy obsłudze akumulatora lub przebywając w jego pobliżu należy chronić zawsze oczy okularami ochronnymi.

OSTRZEŻENIE

Należy uważać, aby przy uzupełnianiu poziomu płynów nie pomieszać ze sobą różnych ich rodzajów: nie są one wzajemnie kompatybilne! Wlanie niewłaściwego płynu może poważnie uszkodzić samochód.

Poziom oleju nie może nigdy przekraczać znaku MAX.

Nie należy uzupełniać olejem o właściwościach innych niż te, jakie posiada olej znajdujący się już w silniku.

Układ chłodzenia silnika wykorzystuje płyn zapobiegający przed zamarzaniem PARAFLU UP. W razie konieczności uzupełnienia poziomu należy zastosować płyn tego samego typu. Płyn PARAFLU UP nie może być mieszany z żadnym innym płynem. Jeżeli jednak tak się stanie, należy sprawdzić zaistniałą sytuację, unikając absolutnie uruchomienia silnika i zwrócić się do ASO marki Fiat.

Należy uważać, aby płynem hamulcowym, powodującym korozję, nie polać elementów lakierowanych. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą.

Jeżeli samochód ma pozostać przez dłuższy czas w szczególnie zimnych warunkach, należy wymontować akumulator i przenieść go w ciepłe miejsce; w przeciwnym razie istnieje ryzyko zamarznięcia urządzenia.

Nieprawidłowe zamontowanie akcesoriów elektrycznych i elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenie samochodu. Jeżeli po zakupieniu samochodu zamierzamy zainstalować dodatkowe akcesoria (np. zabezpieczenie przed kradzieżą, radiotelefon itp.), należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która zasugeruje najbardziej odpowiednie urządzenie, a także określi konieczność użycia akumulatora o większej pojemności.

OSTRZEŻENIE

Zużyty olej silnikowy i wymieniony filtr zawierają substancje szkodliwe dla środowiska. W celu wymienienia oleju i filtra oleju zalecamy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Zużyty olej skrzyni biegów zawiera substancje szkodliwe dla środowiska.

W celu dokonania wymiany oleju należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Akumulatory zawierają substancje bardzo szkodliwe dla środowiska. W celu dokonania wymiany akumulatora należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

    Olej silnikowy

    Sprawdzenie poziomu należy wykonać, gdy samochód stoi na poziomym podłożu, kilka minut (około 5) po wyłączeniu silnika. Sprawdzi ...

    Ładowanie akumulatora

    Ostrzezenia OSTRZEŻENIE Opis procedury ładowania akumulatora przedstawiono wyłącznie informacyjnie. W celu wykonania tej czynności należy zwr&oacu ...

    Categorie