Fiat 500X: Uwaga

UWAGA Informacje przewidziane przez obowiązującą normę podane są na etykiecie wkładu zestawu Fix&Go. Należy uważnie przeczytać tę etykietę przed pierwszym użyciem zestawu, aby użyć go w sposób prawidłowy. Z zestawu mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe i nie można pozwalać na obsługiwanie go przez nieletnich.

UWAGA: Nie przekraczać prędkości 80 km/h. Nie przyspieszać i nie hamować gwałtownie. Dzięki zestawowi można wykonać naprawę tymczasową, dlatego opona powinna zostać możliwie jak najszybciej sprawdzona i naprawiona przez specjalistę. Przed użyciem zestawu należy upewnić się, że opona nie jest zbyt mocno uszkodzona i że nie uległa uszkodzeniu również obręcz, w przeciwnym razie nie należy używać zestawu i należy wezwać pomoc drogową. Nie należy wyjmować z opony ciał obcych. Nie należy pozostawiać sprężarki włączonej przez ponad 20 minut bez przerwy: ryzyko przegrzania.

OSTRZEŻENIE

Płyn uszczelniający jest skuteczny przy temperaturach zewnętrznych od - 40ºC do + 55ºC. Płynny uszczelniacz posiada datę przydatności. Można naprawiać opony z uszkodzeniem bieżnika o maksymalnej średnicy 6 mm. Wkład i etykietę należy przekazać osobie, która będzie naprawiała oponę usprawnioną zestawem do szybkiej naprawy opon.

    Opis

    Zestaw szybkiej naprawy opon Fix&Go rys. 145 znajduje się w bagażniku, w specjalnym pojemniku, a składa się z następujących elementów: ...

    Uruchamianie awaryjne

    W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub ak ...

    Categorie