Fiat 500X: Uruchamianie awaryjne

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Uruchamianie awaryjne

W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub akumulator pomocniczy. We wszystkich przypadkach stosowany akumulator powinien mieć pojemność równą lub niewiele wyższą od pojemności akumulatora rozładowanego.

OSTRZEŻENIA Nie należy używać akumulatorów pomocniczych lub innych źródeł wspomagania o napięciu układu wyższym niż 12 V, gdyż może dojść do uszkodzenia akumulatora, rozrusznika, alternatora albo instalacji elektrycznej samochodu.

Nie należy podejmować prób uruchamiania awaryjnego w przypadku zamarznięcia akumulatora. Może to doprowadzić do jego pęknięcia lub rozerwania!

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZY POMOCY AKUMULATORA POMOCNICZEGO

Akumulator samochodu znajduje się w komorze silnika, za lewym zespołem optycznym.

OSTRZEŻENIE Dodatni biegun akumulatora (+) jest zabezpieczony elementem ochronnym. Należy podnieść go, aby uzyskać dostęp do bieguna.

Należy wykonać, co następuje:

 • włączyć hamulec postojowy, ustawić dźwignię automatycznej skrzyni biegów w położeniu P (Parking), a dźwignię manualnej skrzyni biegów na luzie i ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP;
 • wyłączyć wszystkie występujące w samochodzie akcesoria elektryczne;
 • w przypadku korzystania z akumulatora innego pojazdu należy zaparkować taki pojazd w zasięgu przewodów stosowanych do łączenia, włączyć w nim hamulec postojowy i upewnić się, że zapłon jest w nim wyłączony.

OSTRZEŻENIE Niewłaściwe wykonanie opisanej poniżej procedury może spowodować poważne obrażenia ciał osób lub uszkodzenia układu ładowania jednego lub obu samochodów. Należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek.

Podłączanie kabli

Aby wykonać uruchomienie awaryjne, należy rys. 151:

 • podłączyć dodatnią końcówkę kabla rozruchowego (+) do styku dodatniego (+) rozładowanego akumulatora;
 • podłączyć drugą końcówkę dodatnią (+) kabla rozruchowego do dodatniego styku (+) akumulatora wspomagającego;
 • podłączyć ujemną końcówkę (-) kabla rozruchowego do ujemnego styku (-) akumulatora wspomagającego;


 • podłączyć przeciwległą końcówkę przewodu stosowanego jako minus (-) do punktu masy silnika (odsłoniętej
  metalowej części silnika lub skrzyni biegu samochodu z rozładowanym akumulatorem), z dala od akumulatora i układu wtrysku paliwa;
 • uruchomić silnik w pojeździe z akumulatorem wspomagającym, pozostawić go przez kilka minut na biegu jałowym. Następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

Odłączanie kabli

W momencie uruchomienia silnika odłączyć przewody w odwrotnej kolejności niż opisano powyżej.

Jeżeli po kilku próbach silnik nie uruchomi się, nie należy próbować dalej, ale zwrócić się do ASO marki Fiat.

Jeśli wskutek częstego uruchamiania samochodu trzeba korzystać z zewnętrznego akumulatora, należy zlecić wykonanie przeglądu akumulatora i układu ładowania samochodu w ASO marki Fiat.

OSTRZEŻENIE Ewentualne akcesoria (np. telefony komórkowe itp.) podłączone do gniazd zasilania w samochodzie powodują rozładowywanie akumulatora samochodu, nawet gdy są wyłączone.

W efekcie ich długotrwałego podłączenia, bez włączonego silnika, akumulator samochodu ulegnie rozładowaniu w stopniu powodującym ograniczenie jego trwałości i/lub uniemożliwienie uruchomienia silnika.

UWAGA

Przed otwarciem pokrywy komory silnika należy upewnić się, że silnik samochodu jest wyłączony i kluczyk wyłącznika zapłonu jest w położeniu STOP.

Należy przestrzegać informacji podanej na tabliczce pod pokrywą komory silnika. Jeśli w samochodzie obecne są inne osoby, zaleca się wyjmowanie kluczyka.

Samochód należy opuszczać zawsze po wyciągnięciu kluczyka lub przekręceniu go w położenie STOP. Podczas tankowania paliwa należy upewnić się, że silnik jest wyłączony kluczykiem, który powinien znajdować się w położeniu STOP.

Nie należy zbliżać się zbytnio do wentylatora chłodnicy: wentylator elektryczny może uruchomić się, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

Uwaga na luźno zwisające krawaty, szaliki, które mogą być wciągnięte przez elementy silnika będące w ruchu.

Należy zdjąć wszelkie przedmioty metalowe (np. pierścionki, zegarki, bransolety), które mogłyby spowodować nieumyślne zwarcie elektryczne, a w konsekwencji poważne obrażenia ciała.

Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć skórę lub oczy.

Akumulatory wydzielają wodór, który jest palny i wybuchowy. Nie należy zbliżać się do akumulatora ze źródłem ognia wywołującym płomienie lub iskry.

OSTRZEŻENIE

Należy kategorycznie unikać ładowarki do szybkiego ładowania akumulatora w celu awaryjnego uruchomienia silnika: można wówczas spowodować uszkodzenie systemów elektronicznych oraz centralek zapłonu i zasilania silnika.

Nie należy podłączać przewodu do styku ujemnego (-) rozładowanego akumulatora. Wywołana w ten sposób iskra elektryczna może doprowadzić do eksplozji akumulatora i spowodować poważne obrażenia ciała. Należy korzystać wyłącznie z konkretnego punktu masy, nie z dowolnego punktu na widocznych elementach metalowych.

  Uwaga

  UWAGA Informacje przewidziane przez obowiązującą normę podane są na etykiecie wkładu zestawu Fix&Go. Należy uważnie przeczytać t ...

  System blokowania paliwa

  Opis Interweniuje w przypadku zderzenia, powodując: przerwanie zasilania paliwem, z konsekwencją wyłączenia silnika; odblokowanie automatyczne drzwi; ...

  Categorie