Fiat 500X: Opis

Zestaw szybkiej naprawy opon Fix&Go rys. 145 znajduje się w bagażniku, w specjalnym pojemniku, a składa się z następujących elementów:

 • wkład 1 zawierający płynny uszczelniacz, wyposażony w przeźroczysty przewód do wtryskiwania płynu uszczelniającego 4 oraz naklejkę 3 zawierającą napis "Max 80 km/h", do umieszczenia w dobrze widocznym miejscu (np. na desce rozdzielczej), po naprawieniu opony;
 • kompresor 2;
 • para rękawic znajdujących się we wnęce na przewód wkładu 4.


Procedury naprawy

Należy wykonać, co następuje:

 • zatrzymać samochód w miejscu, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a umożliwia bezpieczne wykonanie tej procedury.

  Teren powinien być możliwie płaski i wystarczająco twardy;

 • wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne i hamulec postojowy;
 • przed wyjściem z samochodu ubrać kamizelkę odblaskową (należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje);
 • włożyć wkład 1 z uszczelniaczem do specjalnego gniazda w kompresorze 2, dociskając mocno w dół rys. 145.

  Odkleić naklejkę dotyczącą prędkości 3 i nakleić ją w dobrze widocznym miejscu rys. 146;


 • założyć rękawice;
 • odkręcić nakrętkę zaworu opony i przykręcić przeźroczysty przewód uszczelniacza 4 rys. 145 na zawór. Jeśli do dyspozycji jest wkład o pojemności 250 ml, gniazdo na przeźroczysty przewód posiada wyjmowany pierścień ułatwiający wyjęcie. Upewnić się, że przycisk ON-OFF 5 rys. 147 znajduje się w położeniu wyłączenia (przycisk nienaciśnięty);


 • włożyć wtyczkę elektryczną 3 rys. 148 do gniazdka 12 V w samochodzie i uruchomić silnik samochodu;


 • włączyć kompresor, naciskając na przycisk ON-OFF 5 rys. 147. Gdy manometr 7 wskazuje zalecaną wartość ciśnienia, podaną w Instrukcji obsługi lub na specjalnej etykiecie, należy wyłączyć kompresor, naciskając ponownie przycisk ON-OFF 5;
 • odłączyć wkład 1 od kompresora, naciskając przycisk odłączania 8 i podnosząc wkład 1 do góry rys. 149.


Jeśli po 15 minutach od włączenia kompresora manometr 7 rys. 147 wskazuje ciśnienie poniżej 1,8 bara/26 psi, należy wyłączyć kompresor, odłączyć przewód uszczelniacza 4 od zaworu opony, wyjąć wkład 1 z kompresora rys. 149.

Przesunąć samochód o około 10 m, aby umożliwić rozprowadzenie uszczelniacza; zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, włączyć hamulec postojowy i uzupełnić ciśnienie, korzystając z czarnego przewodu do pompowania 9 rys. 150 aż do uzyskania zalecanego ciśnienia. Jeżeli także i w tym przypadku, w przeciągu 15 minut od włączenia nie uzyska się ciśnienia przynajmniej 1,8 bara/26 psi, nie należy ruszać samochodem, ale zwrócić się do ASO marki Fiat.


Po przejechaniu około 8 km/5 mil zatrzymać samochód w bezpiecznym i sprzyjającym miejscu, włączając hamulec ręczny. Wyjąć sprężarkę i uzupełnić ciśnienie za pomocą czarnego przewodu do pompowania 9 rys. 150.

Jeśli wskazane ciśnienie przekracza 1,8 bara/26 psi, należy przywrócić ciśnienie i wznowić jazdę, po czym prowadząc ostrożnie oraz możliwie jak najszybciej, udać się do ASO marki Fiat. Jeśli natomiast wskazywane ciśnienie wynosi mniej niż 1,8 bara/26 psi, nie należy wznawiać jazdy, ale zwrócić się do ASO marki Fiat.

Procedura przywracania cisnienia

Należy wykonać, co następuje:

 • zatrzymać bezpiecznie samochód, jak podano wcześniej i włączyć hamulec ręczny;
 • odłączyć czarny przewód do pompowania 9 rys. 150 i wkręcić go dokładnie na zawór opony. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rys. 148 i rys. 150.

W celu wyregulowania ewentualnej zbyt wysokiej wartości ciśnienia w oponie należy nacisnąć przycisk wypuszczania powietrza 10 rys. 147.

WYMIANA WKŁADU

Należy wykonać, co następuje:

 • należy używać wyłącznie oryginalnych wkładów Fix&Go, które można nabyć w ASO marki Fiat.
 • aby wyjąć wkład 1 rys. 145, należy nacisnąć przycisk odłączania 8 rys. 149 i podnieść go.

  Uwaga

  UWAGA Informacje przewidziane przez obowiązującą normę podane są na etykiecie wkładu zestawu Fix&Go. Należy uważnie przeczytać t ...

  Categorie