Fiat 500X: Traffic sign recognition

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Traffic sign recognition

(zależnie od wyposażenia)

System ten, za pomocą czujnika umieszczonego na szybie przedniej rys. 107, rozpoznaje automatycznie rozpoznawalne znaki drogowe:

 • ograniczenia prędkości;
 • zakazy wyprzedzania;
 • znaki informujące o końcu
 • obowiązywania wymienionych powyżej zakazów.


System ten kontroluje stale znaki drogowe, aby sygnalizować obowiązujące ograniczenie prędkości i ewentualne zakazy wyprzedzania.

OSTRZEŻENIE System ten zaprojektowano do odczytywania znaków drogowych zgodnych z przepisami określonymi w Konwencji wiedeńskiej oraz z wymogami ENCAP 2018.

UŻYWANIE SYSTEMU ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH

Włączanie i wyłączanie systemu

System ten można włączyć/wyłączyć za pośrednictwem menu systemów Uconnect7" HD LIVE i Uconnect7" HD Nav LIVE (zależnie od wyposażenia).

UWAGA W wersjach wyposażonych w system UconnectRadio system ten można włączyć/wyłączyć za pośrednictwem zestawu wskaźników (patrz sekcja "Wyświetlacz" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników").

UWAGA Przy każdorazowym uruchomieniu silnika system ten będzie zawsze aktywny.

Status tego systemu można wyświetlić na wyświetlaczu w zestawie wskaźników, w obszarze "Driver Assist" rys. 108(patrz opis w sekcji "Wyświetlacz" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników"):


 1. Wyświetlanie wartości ograniczenia prędkości;
 2. Wyświetlanie wartości ograniczenia prędkości w połączeniu z dodatkowymi wskazaniami;
 3. Wyświetlanie zakazu wyprzedzania.

System ten jest w stanie rozpoznać dodatkowy znak drogowy, na przykład niższego ograniczenia prędkości w przypadku mokrej nawierzchni drogowej B, ale będzie wyświetlany w specjalnym obszarze wyświetlacza w zestawie wskaźników wyłącznie w momencie wystąpienia następujących okoliczności:

 • będzie wyświetlany dodatkowy sygnał występowania mgły, jeśli przednie światła przeciwmgłowe lub tylne światło przeciwmgłowe będą włączone;
 • będzie wyświetlany dodatkowy sygnał występowania śniegu, jeśli temperatura zewnętrzna będzie wynosić maksymalnie 3ºC i wycieraczki szyby przedniej będą włączone;
 • będzie wyświetlany dodatkowy znak występowania deszczu, jeśli wycieraczki szyby przedniej będą włączone.

UWAGA

System ten rozpoznaje wyłącznie wstępnie określone znaki drogowe, a jeśli występują minimalne warunki widoczności i odległości od słupa drogowego, wszystkie znaki drogowe.

System ten jest to system wspomagający jazdę i nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za uważne prowadzenie samochodu. Należy zawsze mimo wszystko przestrzegać obowiązujących przepisów Kodeksu drogowego w kraju użytkowania samochodu.

Gdy system ten jest aktywny, kierowca odpowiedzialny jest za kontrolowanie samochodu, monitorowanie systemu i powinien być zawsze gotowy do podejmowania w razie potrzeby stosownych interwencji.

OSTRZEŻENIE

System ten może działać w sposób ograniczony lub nie działać w ogóle w przypadku zasłonięcia czujnika.

System ten może mieć ograniczone działanie lub w ogóle może nie działać z powodu takich warunków atmosferycznych, jak ulewny deszcz, grad, mgła czy niskie temperatury. Ponadto mocne kontrasty światła mogą wpływać na możliwości rozpoznawcze czujnika.

Obszar wokół czujnika nie powinien być pokryty elementami przylepnymi ani jakimkolwiek innym przedmiotem.

Nie należy naruszać ani przeprowadzać jakichkolwiek napraw w okolicy szyby przedniej tuż wokół czujnika.

Należy usuwać z szyby przedniej wszelkie ciała obce, takie jak odchody ptaków, insekty i śnieg lub lód. Aby nie porysować szyby, należy stosować specyficzne detergenty i czyste szmatki.

  System lane assist (powiadomienie o przekroczeniu pasa ruchu)

  Opis System Lane Assist wykorzystuje kamerę umieszczoną na szybie przedniej do wykrywania poziomych linii pasa ruchu i pomiaru pozycji samochodu w obrębie tych& ...

  Intelligent speed assist

  (zależnie od wyposażenia) System ten umożliwia ustawienie limitu prędkości zgodnego z ograniczeniem prędkości na znaku drogowym rozpoznanym p ...

  Categorie