Fiat 500X: Intelligent speed assist

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Intelligent speed assist

(zależnie od wyposażenia)

System ten umożliwia ustawienie limitu prędkości zgodnego z ograniczeniem prędkości na znaku drogowym rozpoznanym przez system "Traffic Sign Recognition" (patrz opis w odpowiedniej sekcji niniejszego rozdziału), co sygnalizowane jest kierowcy poprzez wskazanie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

Zaprogramowanie prędkości maksymalnej możliwe jest zarówno, gdy samochód stoi, jak i wówczas kiedy jest w ruchu.

Możliwa do zaprogramowania prędkość minimalna to 30 km/h.

Programowanie limitu predkosci

System ten można uaktywnić, jeśli kierowca wcześniej dokonał aktywacji następujących systemów:

 • Speed Limiter
 • Traffic Sign Recognition

Gdy systemy te są aktywne, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się sygnał informujący o możliwości zaprogramowania limitu prędkości na poziomie wartości rozpoznanej przez system Traffic Sign Recognition.

Jeśli prędkość taka jest wyższa od aktualnego poziomu prędkości zapisanego w pamięci systemu Speed Limiter, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się wskazanie A rys. 109.

Jeśli prędkość wyświetlana przez system Traffic Sign Recognition jest niższa od aktualnego poziomu prędkości zapisanego w pamięci systemu Speed Limiter, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się wskazanie B rys. 109.


Aktywacja systemu

Aby uaktywnić system, należy nacisnąć przycisk RES A rys. 110, aby zapisać w pamięci limit prędkości zgodny z tym, który wyświetlany jest przez system Traffic Sign Recognition.

O aktywacji systemu informuje widniejący na wyświetlaczu w zestawie wskaźników symbol rys. 111.
Dezaktywacja systemu

Dezaktywacja systemu ma miejsce w następujących okolicznościach:

 • w momencie dokonania dezaktywacji systemu Traffic Sign Recognition;
 • w momencie dokonania dezaktywacji systemu Speed Limiter;
 • kiedy system Traffic Sign Recognition wyświetla nowe ograniczenie prędkości;
 • kiedy system Traffic Sign Recognition wyświetla koniec ograniczenia prędkości;
 • kiedy system Traffic Sign Recognition nie jest w stanie wyświetlić żadnego ograniczenia prędkości;

PRZEKRACZANIE ZAPROGRAMOWANEGO LIMITU PRĘDKOŚCI

Po wciśnięciu do oporu pedału przyspieszenia można przekroczyć zaprogramowany limit prędkości, nawet jeśli system ten jest aktywny (np.

w razie wyprzedzania).

System ten jest nieaktywny, dopóki prędkość nie zostanie ograniczona do wartości niższej od ustawionego limitu, a następnie uaktywnia się ponownie automatycznie.

MIGANIE ZAPROGRAMOWANEJ PRĘDKOŚCI

Zaprogramowana prędkość miga w następujących przypadkach:

 • kiedy wciśnięto do oporu pedał przyspieszenia i samochód przekroczył zaprogramowaną wartość;
 • w przypadku uaktywnienia systemu po ustawieniu limitu niższego od rzeczywistej prędkości samochodu;
 • gdy urządzenie to nie jest w stanie spowodować zmniejszenia prędkości samochodu z powodu nachylenia drogi;
 • w przypadku mocnego przyspieszenia.

  Traffic sign recognition

  (zależnie od wyposażenia) System ten, za pomocą czujnika umieszczonego na szybie przedniej rys. 107, rozpoznaje automatycznie rozpoznawalne znaki drogowe: og ...

  Kamera tylna (rear view camera)

  Opis Kamera A rys. 112 umieszczona jest w pokrywie bagażnika. Każdorazowo po włączeniu biegu wstecznego na wyświetlaczu rys. 113 pojawia się ob ...

  Categorie