Fiat 500X: Kamera tylna (rear view camera)

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Kamera tylna (rear view camera)

Opis

Kamera A rys. 112 umieszczona jest w pokrywie bagażnika.


Każdorazowo po włączeniu biegu wstecznego na wyświetlaczu rys. 113 pojawia się obszar za samochodem filmowany przez kamerę tylną.


Wskazania i komunikaty na wyswietlaczu

Wyświetlana środkowa linia przerywana wskazuje środek samochodu, co ułatwia parkowanie lub ustawianie go w jednej linii z uchwytem holowniczym.

Przedstawione w różnych kolorach strefy wskazują odległość do tylnej części samochodu.

Poniższa tabela wskazuje przybliżone odległości dla każdej strefy rys. 113:


OSTRZEŻENIE Podczas manewrów parkowania należy zwrócić szczególną uwagę na przeszkody, które mogą znaleźć się nad lub pod polem obrazu kamery.

UWAGA

Odpowiedzialność za parkowanie i inne potencjalnie niebezpieczne manewry ponosi zawsze kierowca. Podczas wykonywania tego typu manewrów należy sprawdzić zawsze, czy w przestrzeni manewrowej nie znajdują się osoby (szczególnie dzieci) ani zwierzęta. Kamera pomaga kierowcy przy parkowaniu, niemniej nie powinien on nigdy zmniejszać swej uwagi podczas wykonywania manewrów potencjalnie niebezpiecznych nawet, jeżeli wykonywane są one z małą prędkością. Należy zawsze zachować stosowną prędkość, by móc nagle zahamować w razie rozpoznania przeszkody.

OSTRZEŻENIE

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne jest, aby kamera była zawsze czysta, nie pokryta błotem, śniegiem lub lodem. Podczas czyszczenia kamery należy zachować maksymalną ostrożność, aby jej nie porysować i nie uszkodzić. Należy unikać używania szmatek suchych, szorstkich lub twardych. Kamerę należy przemyć czystą wodą, ewentualnie z dodatkiem szamponu do mycia samochodu. W myjniach, w których używane są dysze ciśnieniowe pary lub wody pod wysokim ciśnieniem, kamerę należy czyścić szybko, trzymając dyszę w odległości ponad 10 cm. Na kamerę nie należy naklejać żadnych elementów.

    Intelligent speed assist

    (zależnie od wyposażenia) System ten umożliwia ustawienie limitu prędkości zgodnego z ograniczeniem prędkości na znaku drogowym rozpoznanym p ...

    Holowanie przyczepy

    Ostrzezenia Do holowania przyczepy kempingowej lub przyczepy innego typu samochód powinien być wyposażony w homologowany hak holowniczy i odpowiednią ins ...

    Categorie