Fiat 500X: Holowanie przyczepy

Ostrzezenia

Do holowania przyczepy kempingowej lub przyczepy innego typu samochód powinien być wyposażony w homologowany hak holowniczy i odpowiednią instalację elektryczną.

W przypadku instalowania haka holowniczego z rynku części zamiennych montaż powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel.

W razie konieczności należy zamontować specjalne lusterka wsteczne zewnętrzne i/lub dodatkowe, zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego.

Należy pamiętać, że holowana przyczepa zmniejsza możliwość pokonywania wzniesień, wydłuża drogę hamowania i czas wyprzedzania, w zależności od kompletnej masy samochodu z holowaną przyczepą.

Przy zjeżdżaniu z góry należy włączać niski bieg, zamiast ciągłego używania hamulca. Masa holowanej przyczepy naciskającej na hak holowniczy samochodu zmniejsza o tę samą wartość obciążenie samochodu. Aby mieć pewność, że nie przekroczymy maksymalnej dopuszczalnej masy (podanej w dowodzie rejestracyjnym), należy uwzględnić ciężar przyczepy przy pełnym obciążeniu wraz z wyposażeniem i bagażem osobistym.

W każdym kraju należy przestrzegać ograniczeń prędkości dla samochodu holującego przyczepę. Prędkość maksymalna nie powinna jednak przekraczać 100 km/h.

Ewentualny hamulec elektryczny powinien być zasilany bezpośrednio z akumulatora przewodem o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm 2. Poza połączeniami elektrycznymi można połączyć z instalacją elektryczną samochodu tylko przewód zasilania hamulca elektrycznego i przewód lampy oświetlenia wewnętrznego przyczepy o mocy nie większej niż 15 W. Do połączeń elektrycznych należy użyć odpowiedniej skrzynki bezpieczników z przewodem z akumulatora o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm 2. Stosowanie dodatkowych obciążeń, innych niż światła zewnętrzne (np. hamulec elektryczny), powinno mieć miejsce przy włączonym silniku.

Instalacja haka holowniczego

Hak holowniczy musi być zamocowany do nadwozia przez specjalistę, z zachowaniem ewentualnych informacji dodatkowych i/lub uzupełniających przekazanych przez producenta takiego haka. Ponadto hak holowniczy powinien spełniać obowiązujące przepisy w odniesieniu do Dyrektywy 94/20/CEE oraz późniejszych zmian.

W przypadku każdej wersji należy używać haka holowniczego odpowiedniego dla maksymalnego dopuszczalnego obciążenia samochodu holującego przyczepę, w którym hak będzie montowany.

Do połączenia elektrycznego należy użyć złącza zunifikowanego, które należy umieścić na odpowiednim wsporniku połączonym z hakiem holowniczym. Ponadto powinna być zainstalowana w samochodzie skrzynka bezpieczników, aby działały światła zewnętrzne przyczepy. Połączenia elektryczne powinny być wykonane z zastosowaniem złącz 7- lub 13-stykowych z zasilaniem 12 V DC (normy CUNA/UNI i ISO/DIN), zgodnie z ewentualnymi wskazówkami ze strony Producenta samochodu i/lub producenta mechanizmu do holowania.

Schemat montażu

Struktura haka holowniczego powinna być umocowana do nadwozia w punktach pokazanych na rysunku rys. 114.


OSTRZEŻENIE Jeśli chodzi o montaż haka holowniczego, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

UWAGA

System ABS, w który wyposażony jest samochód, nie kontroluje układu hamulcowego przyczepy. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność na śliskiej nawierzchni drogi.

Absolutnie nie należy modyfikować układu hamulcowego samochodu do sterowania hamulcem przyczepy. Układ hamulcowy przyczepy powinien być całkowicie niezależny od układu hydraulicznego samochodu.

    Kamera tylna (rear view camera)

    Opis Kamera A rys. 112 umieszczona jest w pokrywie bagażnika. Każdorazowo po włączeniu biegu wstecznego na wyświetlaczu rys. 113 pojawia się ob ...

    Categorie