Fiat 500X: System lane assist (powiadomienie o przekroczeniu pasa ruchu)

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> System lane assist (powiadomienie o przekroczeniu pasa ruchu)

Opis

System Lane Assist wykorzystuje kamerę umieszczoną na szybie przedniej do wykrywania poziomych linii pasa ruchu i pomiaru pozycji samochodu w obrębie tychże linii, aby zapewnić utrzymanie samochodu w obrębie pasa ruchu.

W przypadku wykrycia jednej z linii pasa ruchu i próby nieumyślnego wyjechania poza pas (brak włączenia kierunkowskazu), system Lane Assist powoduje automatyczny ruch odwrotny kierownicy (wibracje), aby ostrzec kierowcę o zbaczaniu samochodu z danego pasa ruchu i konieczności podjęcia interwencji, jeśli nie zamierza go opuszczać.

OSTRZEŻENIE Moment generowany przez system na kierownicę jest wystarczający, aby kierowca samochodu mógł go wyczuć, ale zawsze na tyle ograniczony, by kierowca mógł się mu łatwo przeciwstawić, zachowując kontrolę nad samochodem. Kierowca może więc w dowolnym momencie obracać kierownicą według swych potrzeb.

Jeśli samochód nadal przekracza linię pasa ruchu bez jakiejkolwiek interwencji ze strony kierowcy, w zestawie wskaźników pojawia się również lampka sygnalizacyjna (lub ikona na
wyświetlaczu), by poinformować kierowcę o konieczności przywrócenia samochodu na środek danego pasa ruchu.

OSTRZEŻENIE System ten monitoruje obecność rąk kierowcy na kole kierownicy. W razie niewykrycia obecności rąk system uaktywnia sygnał dźwiękowy i wyłącza się do momentu ponownego włączenia go poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku (patrz opis poniżej).

Wlaczanie/wylaczanie systemu

System Lane Assist można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku A rys. 106 na dźwigni po lewej stronie.

System lane assist


Przy każdorazowym uruchomieniu silnika system ten zachowuje stan, jaki miał miejsce przy wcześniejszym wyłączeniu samochodu.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat przy włączaniu i wyłączaniu się systemu.

Warunki włączenia

Po włączeniu system jest aktywny wyłącznie w przypadku występowania następujących warunków:

 • kierowca trzyma przynajmniej jedną rękę na kierownicy;
 • prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 60 km/h do 180 km/h;
 • jedna z linii wyznaczających pas ruchu jest idealnie widoczna;
 • warunki widoczności są odpowiednie;
 • samochód jedzie po drodze prostej lub po zakręcie o szerokim łuku;
 • zachowywana jest bezpieczna odległość od pojazdu poprzedzającego;
 • kierunkowskaz (informujący o opuszczaniu danego pasa ruchu) nie jest aktywny;

UWAGA System ten nie powoduje wibracji na kierownicy wówczas, kiedy uaktywnił się jeden z systemów bezpieczeństwa (hamulce, system ABS, system ASR, system ESC, system Full Brake Control itd.).

OSTRZEŻENIE

Wystające ładunki umieszczone na dachu samochodu mogą zakłócić prawidłowe działanie kamery. Przed wyruszeniem w drogę należy więc ułożyć odpowiednio ładunek tak, aby nie zakrywać pola działania kamery.

Jeśli na skutek rys, odprysków lub pęknięcia szyby przedniej konieczne byłoby jej wymienienie, należy zwrócić się wyłącznie do ASO marki Fiat. Nie należy samodzielnie dokonywać wymiany szyby przedniej, niebezpieczeństwo awarii! Wymiana szyby przedniej niezbędna jest, jeśli jest ona uszkodzona w strefie kamery.

Nie należy naruszać ani wykonywać żadnych interwencji w zakresie kamery.

Należy uważać, aby nie zablokować otworów w obudowie estetycznej pod lusterkiem wstecznym wewnętrznym.

W przypadku uszkodzenia kamery należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Nie należy zakrywać pola działania kamery naklejkami lub innymi przedmiotami.

Należy również uważać na elementy znajdujące się na pokrywie komory silnika (np. warstwa śniegu) i upewnić się, że nie zakłócają one działania kamery.

Kamera może działać w sposób ograniczony lub nie działać w ogóle w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak ulewa, gęsta mgła, śnieżyca, tworzenie się warstw lodu na szybie przedniej.

Ponadto działanie kamery może być ograniczone ze względu na obecność kurzu, pary wodnej, brudu lub lodu na szybie, specyficzne warunki ruchu drogowego (na przykład samochody jadące w innej linii niż samochód użytkownika, samochody jadące w kierunku poprzecznym lub przeciwnym na tym samym pasie ruchu, zakręt o małym promieniu skrętu), stan nawierzchni drogowej i warunki jazdy (na przykład podczas jazdy w terenie). Należy więc zawsze utrzymywać w czystości szybę przednią. Aby nie porysować szyby, należy stosować specyficzne detergenty i czyste szmatki. Ponadto działanie kamery może być ograniczone lub czujnik może w ogóle nie działać w pewnych warunkach jazdy, ruchu drogowego i stanu nawierzchni dróg.

  Działanie podczas holowania przyczepy

  Wersje z 4 czujnikami Działanie czujników jest wyłączane wraz z włożeniem przewodu elektrycznego przyczepy do gniazda haka holowniczego w samoch ...

  Traffic sign recognition

  (zależnie od wyposażenia) System ten, za pomocą czujnika umieszczonego na szybie przedniej rys. 107, rozpoznaje automatycznie rozpoznawalne znaki drogowe: og ...

  Categorie