Fiat 500X: System RCP (Rear Cross Path detection)

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Systemy wspomagające jazdę –> System RCP (Rear Cross Path detection)

System ten pomaga kierowcy podczas wyjeżdżania tyłem z miejsc postojowych, gdzie może być ograniczona widoczność nadjeżdżających pojazdów.

System RCP monitoruje strefy znajdujące się za samochodem, z obu stron. Wykrywa obiekty zbliżające się do boku samochodu, których prędkość wynosi minimalnie od 1 km/h do 3 km/h a maksymalnie około 35 km/h.

W takim zakresie prędkości odbywa się zazwyczaj ruch w obrębie parkingów.

O uaktywnieniu tego systemu kierowcę informuje wskazanie dźwiękowe i wizualne.

OSTRZEŻENIE Gdyby pole działania czujników było zakryte przeszkodami lub samochodami, system ten nie powiadomi kierowcy.

Tryby działania

System ten można włączyć/wyłączyć za pomocą Menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect (więcej informacji, patrz opis w specjalnym Uzupełnieniu).

Tryb "wizualny" systemu Blind Spot Assist

Gdy aktywny jest taki tryb, system BSA wysyła sygnał wizualny na odnośne lusterko wsteczne boczne, informujący o rozpoznaniu obiektu.

Jednak podczas działania w trybie RCP, w razie rozpoznania obiektu system ten generuje zarówno alarmy wizualne jak i dźwiękowe.

W przypadku emisji sygnału dźwiękowego poziom głośności systemu Uconnect jest obniżany.

Tryb "wizualny i dźwiękowy" systemu Blind Spot Assist

Gdy uaktywniono taki tryb, system BSA wysyła sygnał wizualny na odnośne lusterko wsteczne boczne, informujący o rozpoznaniu obiektu.

W momencie włączenia kierunkowskazu po stronie, z której rozpoznano przeszkodę, emitowany jest także sygnał dźwiękowy.

Gdy kierunkowskaz jest aktywny i jednocześnie rozpoznano obiekt z tej samej strony, emitowany jest zarówno sygnał dźwiękowy jak i sygnał wizualny.

Ponadto obniżany jest poziom głośności systemu Uconnect.

Podczas trybu działania RCP w momencie rozpoznania obecności obiektu system generuje sygnały dźwiękowe i wizualne. Ponadto w przypadku emisji sygnału dźwiękowego poziom głośności systemu Uconnect jest obniżany.

Dezaktywacja funkcji "Blind Spot Assist"

Po wyłączeniu tego systemu (tryb "Powiadomienie martwej strefy" ma status "OFF"), systemy BSA lub RCP nie będą emitować ani sygnałów dźwiękowych, ani sygnałów wizualnych.

System BSA zapamięta, jaki tryb działania był włączony w momencie wyłączenia silnika. Po każdorazowym uruchomieniu silnika zostanie przywrócony i uruchomiony tryb, jaki zapamiętano wcześniej.

OSTRZEŻENIE System ten stanowi element wspomagający jazdę samochodem, NIE ostrzega kierowcy o zbliżaniu się do pojazdów, które znajdują się poza strefami rozpoznawczymi. Kierowca powinien zawsze zachować właściwą ostrożność, dostosowaną do warunków ruchu drogowego i nawierzchni drogowej oraz kontrolować trajektorię samochodu.

    System BSA (Blind-Spot Assist)

    Samochód ten może być wyposażony w system do monitorowania martwej strefy o nazwie BSA (Blind Spot Assist) System BSA wykorzystuje dwa czujniki typu rad ...

    System full brake control

    Samochód ten może być wyposażony w system "Full Brake Control". Jest to system wspomagający jazdę, który składa się z radar ...

    Categorie