Fiat 500X: Symbole pojawiajace sie na wyswietlaczu
Symbol

Co oznacza

NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO

Symbol ten zaświeca się, jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat, w przypadku niewystarczającego ciśnienia oleju silnikowego.

OSTRZEŻENIE Nie należy korzystać z samochodu, dopóki awaria nie zostanie usunięta. Zaświecenie się tego symbolu nie wskazuje ilości oleju znajdującego się w silniku: kontrolę poziomu należy zawsze wykonywać ręcznie.

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ

Zaświecenie się tego symbolu oznacza awarię układu poduszek powietrznych. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTA POKRYWA KOMORY SILNIKA

Symbol ten zaświeca się, gdy pokrywa komory silnika nie jest dokładnie zamknięta. Należy prawidłowo zamknąć pokrywę komory silnika.

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTA POKRYWA BAGAŻNIKA

Symbol ten zaświeca się, gdy pokrywa bagażnika nie jest dokładnie zamknięta. Należy zamknąć prawidłowo pokrywę bagażnika.

AWARIA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW AT9/AUTOMATYCZNEJ DWUSPRZĘGŁOWEJ SKRZYNI BIEGÓW

Symbol ten zaświeca się w momencie rozpoznania awarii w automatycznej skrzyni biegów lub w automatycznej skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat

AWARIA ALTERNATORA

Zaświecenie się tego symbolu przy włączonym silniku oznacza awarię alternatora. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTE DRZWI

Symbol ten zaświeca się, gdy którekolwiek z drzwi nie są dokładnie zamknięte. Gdy samochód jest w ruchu i otwarte są drzwi, emitowany jest sygnał akustyczny. Należy prawidłowo zamknąć drzwi.

AWARIA SYSTEMU FULL BRAKE CONTROL

Symbole te zaświecają się (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat) w razie awarii systemu Full Brake Control. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU LANE ASSIST

Symbol ten zaświeca się w przypadku trwałej awarii systemu LaneAssist. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU FIAT CODE / PRÓBA WŁAMANIA

Awaria systemu Fiat CODE

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu Fiat CODE. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

Próba włamania do samochodu

Symbol ten zaświeca się po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR, aby zasygnalizować, że prawdopodobnie miała miejsce próba włamania do samochodu, która spowodowała włączenie alarmu.

INTERWENCJA SYSTEMU BLOKOWANIA PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku interwencji systemu blokowania paliwa.

W celu zapoznania się z procedurą ponownego uruchamiania systemu blokowania paliwa, patrz opis w sekcji "System blokowania paliwa" w rozdziale "W razie awarii". Jeżeli przywrócenie zasilania paliwem byłoby niemożliwe, wówczas należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU BLOKOWANIA PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii systemu blokowania paliwa. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

NADMIERNA TEMPERATURA OLEJU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW AT9/NADMIERNA TEMPERATURA SPRZĘGŁA AUTOMATYCZNEJ DWUSPRZĘGŁOWEJ SKRZYNI BIEGÓW

Symbol ten zaświeca się w przypadku przegrzania skrzyni biegów, na skutek szczególnie intensywnej jazdy. Uruchamiane jest wówczas ograniczenie osiągów silnika. Gdy silnik jest wyłączony lub pracuje na biegu jałowym, należy poczekać na zgaśnięcie tego symbolu.

AWARIA SYSTEMU AUDIO

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu audio. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA CZUJNIKA ZMIERZCHU

Symbol ten zaświeca się (wraz ze specjalnym komunikatem) w przypadku awarii czujnika zmierzchu.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA CZUJNIKA DESZCZU

Symbol ten zaświeca się w razie awarii czujnika deszczu. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU START&STOP

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu Start&Stop. Na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU KEYLESS GO

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii systemu Keyless Go. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

MOŻLIWE OBLODZENIE DROGI

Symbol ten zaświeca się, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa lub równa 3ºC.

OSTRZEŻENIE W razie awarii w czujniku temperatury zewnętrznej cyfry wskazujące jej wartość zastępowane są kreskami.

AWARIA OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI (SPEED LIMITER)

Symbol ten zaświeca się w razie awarii urządzenia Speed Limiter. Należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat, aby usunąć tę awarię.

AWARIA SYSTEMU NAPĘDU 4x4

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować występowanie anomalii w systemie napędu na cztery koła.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię następujących świateł: światła do jazdy dziennej (DRL); światła postojowe; światła pozycyjne; kierunkowskazy; tylne światło przeciwmgłowe; światło cofania; podświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła stop; światła mijania w technologii LED (zależnie od wyposażenia).

Anomalia może być spowodowana przepaleniem się żarówki, odnośnego bezpiecznika lub przerwaniem połączenia elektrycznego.

AWARIA AUTOMATYCZNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię automatycznych świateł drogowych. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

72

OBECNOŚĆ WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (wersje Diesel)

Symbol ten świeci światłem stałym podczas jazdy (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), aby zasygnalizować obecność wody w filtrze oleju napędowego.

CZYSZCZENIE DPF (filtra cząstek stałych) w toku (dotyczy tylko wersji Diesel z DPF) (zależnie od wyposażenia)

Symbol ten świeci światłem stałym w celu zasygnalizowania kierowcy, że system DPF wymaga usunięcia, za pośrednictwem procesu regeneracji, nagromadzonych zanieczyszczeń (cząstek stałych).

Symbol ten pozostaje wyłączony przez cały cykl regeneracji filtra DPF, a zaświeca się tylko wtedy, kiedy warunki jazdy wymagają zasygnalizowania tego faktu kierowcy. Symbol ten nie zaświeca się za każdym razem, kiedy DPF przeprowadza regenerację, ale tylko wtedy, gdy warunki jazdy wymagają zasygnalizowania tego faktu kierowcy. Aby wyłączyć ten symbol, należy jechać samochodem aż do zakończenia procesu regeneracji. Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio 15 minut. Optymalne warunki do zakończenia procesu są osiągane przy utrzymaniu jazdy z prędkością 60 km/h i obrotach silnika powyżej 2000 obr./min.

Zaświecenie się tego symbolu nie oznacza awarii, dlatego nie ma konieczności pozostawienia samochodu w warsztacie. W niektórych wersjach wraz z zaświeceniem się symbolu na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie procedury przewidzianej w przypadku dłuższego świecenia się symbolu może doprowadzić do zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej ,
co będzie się wiązać z koniecznością udania się do ASO marki Fiat w celu przywrócenia prawidłowego działania urządzenia DPF.

CZYSZCZENIE GPF (FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH) W TOKU (dotyczy tylko wersji benzynowych z filtrem GPF) (zależnie od wyposażenia)

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON symbol ten zaświeca się, ale powinien zgasnąć po kilku sekundach.

Symbol ten świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w celu zasygnalizowania, że system GPF wymaga usunięcia - za pośrednictwem procesu regeneracji - nagromadzonych substancji zanieczyszczających (cząstek stałych).

Symbol ten nie zaświeca się za każdym razem, kiedy GPF przeprowadza regenerację, ale tylko wtedy, gdy warunki jazdy wymagają zasygnalizowania tego faktu kierowcy.

Aby wyłączyć ten symbol, należy jechać samochodem aż do zakończenia procesu regeneracji. Optymalne warunki umożliwiające przeprowadzenie tego procesu zostaną osiągnięte wraz ze zmianą prędkości samochodu (poprzez naciskanie na pedał przyspieszenia i zwalnianie go).

Należy utrzymać prędkość przekraczającą 60 km/h, na drodze pozamiejskiej, przy obrotach przekraczających 2000 obr./min, do momentu zgaśnięcia symbolu i komunikatu z wyświetlacza.

Zaświecenie się tego symbolu nie oznacza awarii, dlatego nie ma konieczności pozostawienia samochodu w warsztacie.

AWARIA GPF (FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH) (dotyczy tylko wersji benzynowych z filtrem GPF) (zależnie od wyposażenia)

Symbol ten świeci światłem stałym, jednocześnie świeci się lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu
widnieją specjalne komunikaty, w przypadku awarii filtra cząstek stałych GPF.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

SYGNALIZOWANIE NISKIEGO POZIOMU DODATKU OGRANICZAJĄCEGO EMISJE Z SILNIKÓW DIESLA AdBlue (WODNEGO ROZTWORU MOCZNIKA) (zależnie od wyposażenia)

Symbol niskiego poziomu dodatku ograniczającego emisje z silników Diesla AdBlue (wodnego roztworu mocznika) zaświeca się, jeśli w samochodzie jest niski poziom AdBlue (wodnego roztworu mocznika).

Należy możliwie jak najszybciej uzupełnić zbiornik wodnego roztworu mocznika AdBlue (wodnego roztworu mocznika) przynajmniej 5 litrami AdBlue (wodnego roztworu mocznika). Jeśli zbiornik AdBlue (wodnego roztworu mocznika) zostanie uzupełniony przy zerowym zasięgu, przed uruchomieniem samochodu można poczekać maksymalnie 2 minuty.

AWARIA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii czujnika poziomu paliwa. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

OLEJ SILNIKOWY ZUŻYTY (zależnie od wyposażenia)

Wersje Diesel: symbol ten zaświeca się i wyświetlany jest w cyklach 3-minutowych z 5-sekundową przerwą do momentu wymiany oleju.

Symbol ten widnieje na wyświetlaczu przez cały czas wyświetlania.

Wersje benzynowe: symbol ten zaświeca się, a następnie znika z wyświetlacza pod koniec cyklu wyświetlania.

OSTRZEŻENIE Po pojawieniu się pierwszej informacji, przy każdym uruchomieniu silnika symbol ten będzie zaświecać się, jak opisano wcześniej, do momentu wymiany oleju.

Świecenie się tego symbolu nie powinno być uważane za usterkę pojazdu, gdyż ma na celu powiadomienie użytkownika, iż zwykła eksploatacja samochodu doprowadziła do konieczności wymiany oleju.

Olej silnikowy ulega szybszemu zużyciu w przypadku korzystania z samochodu na krótkich odcinkach tras, które uniemożliwiają silnikowi osiągnięcie temperatury roboczej.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA CZUJNIKA CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO

Symbol ten świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w razie awarii w czujniku ciśnienia oleju silnikowego.

AWARIA SYSTEMU TRAFFIC SIGN RECOGNITION (zależnie od wyposażenia)

Symbol ten zaświeca się (w niektórych wersjach jednocześnie pojawia się specjalny komunikat) w przypadku awarii systemu Traffic Sign Recognition.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) (zależnie od wyposażenia)

Symbol zaświeca się (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat), aby zasygnalizować awarię systemu Adaptive Cruise Control (ACC). Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

PRZEGLĄDY OKRESOWE (SERVICE)

"Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje przegląd samochodu we wstępnie określonych odstępach czasu (patrz rozdział "Obsługa i konserwacja"). W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu"), po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR na wyświetlaczu zaświeci się symbol, za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil lub dni (gdzie przewidziano) pozostałych do wykonania planowanej obsługi samochodu.

Wskazanie to pojawia się automatycznie, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, w momencie, w którym do przeglądu brakuje 2000 km lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się ponownie po każdym ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR. Wskazania wyświetlane są w km lub milach, w zależności od ustawionej jednostki miary.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

Zaświecenie się tego symbolu oznacza konieczność wciśnięcia pedału sprzęgła, aby móc uruchomić samochód.
Zaświecanie się tego symbolu sugeruje, aby włączyć wyższe przełożenie skrzyni biegów (wyższy bieg).
Zaświecanie się tego symbolu sugeruje, aby włączyć niższe przełożenie skrzyni biegów (niższy bieg).
PRZEKROCZONY LIMIT PRĘDKOŚCI

Symbol (koloru białego) zaświeca się w momencie przekroczenia ustawionego za pomocą Menu wyświetlacza limitu prędkości (np. 110 km/h) (wartość wewnętrzna odświeża się w zależności od ustawionej prędkości).

ELEKTRONICZNY SYSTEM CRUISE CONTROL

Symbol ten zaświeca się w przypadku włączenia elektronicznego tempomatu (Cruise Control).

SYSTEM SPEED LIMITER

Symbol ten zaświeca się w przypadku włączenia urządzenia Speed Limiter.

AKTYWACJA SYSTEMU INTELLIGENT SPEED ASSIST (zależnie od wyposażenia)

Symbol ten zaświeca się w przypadku aktywacji systemu Intelligent Speed Assist.

ELEKTRONICZNY SYSTEM CRUISE CONTROL

Symbol ten zaświeca się w przypadku aktywacji systemu Cruise Control.

SYSTEM SPEED LIMITER

Symbol ten zaświeca się w przypadku aktywacji systemu Speed Limiter.

    Lampki sygnalizacyjne

    Lampka sygnalizacyjna Co oznacza NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO/WŁĄCZONY ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWYNiski poziom płynu hamu ...

    Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu

    Komunikat na wyświetlaczu   BLIND SPOT ASSIST SYSTEM BLIND SPOT ASSISTZablokowanie czujnika: w przypadku zablokowania czujnika systemu Blind ...

    Categorie