Fiat 500X: Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu

Komunikat na wyświetlaczu  
BLIND SPOT ASSIST SYSTEM BLIND SPOT ASSIST

Zablokowanie czujnika: w przypadku zablokowania czujnika systemu Blind Spot Assist na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W takiej sytuacji diody znajdujące się w zewnętrznych lusterkach wstecznych świecą światłem stałym.

Usunąć ze zderzaka ewentualne przeszkody lub oczyścić go z zabrudzeń.

System niedostępny: w przypadku niedostępności systemu Blind Spot Assist na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W takiej sytuacji diody znajdujące się w zewnętrznych lusterkach wstecznych świecą światłem stałym. Przyczyną braku działania może być niewystarczające napięcie akumulatora lub ewentualne usterki w instalacji elektrycznej. Należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej.

Awaria systemu Blind Spot Assist: w przypadku awarii systemu Blind Spot Assist na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W takiej sytuacji diody znajdujące się w zewnętrznych lusterkach wstecznych są zgaszone. Ponadto emitowany jest sygnał akustyczny. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

DYNAMIC STEERING TORQUE SYSTEM DST (Dynamic Steering Torque)

Specjalny komunikat pojawia się na wyświetlaczu w przypadku awarii systemu DST. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

PARK ASSIST SYSTEM PARK ASSIST (zależnie od wyposażenia)

Tymczasowa awaria czujników parkowania: specjalny komunikat pojawia się na wyświetlaczu w razie tymczasowej awarii czujników parkowania. Gdyby problem ten nie ustępował po wyczyszczeniu strefy wokół czujników parkowania, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Trwała awaria czujników parkowania: specjalny komunikat pojawia się na wyświetlaczu w razie trwałej awarii czujników parkowania. Przyczyną braku działania może być niewystarczające napięcie akumulatora lub ewentualne usterki w instalacji elektrycznej. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

LANE ASSIST SYSTEM LANE ASSIST

Zasłonięta kamera: specjalny komunikat pojawia się na wyświetlaczu w przypadku występowania zabrudzeń na szybie przedniej, które mogą zakłócać prawidłowe działanie kamery. Należy oczyścić szybę przednią miękką i czystą szmatką, uważając, aby jej nie porysować. Gdyby jednak awaria nie ustępowała, należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

START&STOP AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA SYSTEMU START&STOP

Aktywacja: aktywacja systemu sygnalizowana jest przez pojawienie się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu. W takiej sytuacji dioda umieszczona na przycisku jest zgaszona.

Dezaktywacja: dezaktywacja systemu sygnalizowana jest przez pojawienie się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu. W takiej sytuacji dioda umieszczona na przycisku jest zaświecona.

KOMUNIKAT "SERVICE"

 (PRZEGLĄDY OKRESOWE)

PRZEGLĄDY OKRESOWE (SERVICE)

W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu"), po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR na wyświetlaczu pojawiać się będzie napis "Service", za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil lub dni (gdzie przewidziano) pozostałych do wykonania planowanej obsługi samochodu.

Wskazanie to pojawia się automatycznie, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, w momencie, w którym do przeglądu brakuje 2000 km lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się ponownie po każdym ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR. Wskazania wyświetlane są w km lub milach, w zależności od ustawionej jednostki miary.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

  SYGNALIZOWANIE NISKIEGO POZIOMU DODATKU OGRANICZAJĄCEGO EMISJE Z SILNIKÓW DIESLA AdBlue (WODNEGO ROZTWORU MOCZNIKA) (zależnie od wyposażenia)

W przypadku rozpoznania niskiego poziomu AdBlue (wodnego roztworu mocznika) na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się ostrzeżenie wraz z komunikatem tekstowym informującym o konieczności uzupełnienia AdBlue (wodnego roztworu mocznika) i symbolem .
Symbol
zaświecony do momentu uzupełnienia zbiornika AdBlue (wodnego roztworu mocznika) przynajmniej 5 litrami płynu.

Jeśli poziom nie zostanie uzupełniony, przy każdorazowym osiągnięciu kolejnej wartości progowej będzie pojawiać się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników specjalny komunikat, po czym nie będzie już możliwości ponownego uruchomienia silnika.

Gdy pozostały zasięg to około 200 km, na wyświetlaczu przez cały czas widnieje komunikat, któremu towarzyszy sygnał akustyczny.

Gdy pozostały zasięg to 0 km, na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Po wyłączeniu silnika nie można go uruchomić ponownie.

Ponowne uruchomienie go będzie możliwe, gdy tylko zbiornik AdBlue (wodnego roztworu mocznika) zostanie uzupełniony przynajmniej 5 litrami płynu. Należy możliwie jak najszybciej uzupełnić zbiornik AdBlue (wodnego roztworu mocznika). Jeśli uzupełnienie zostanie wykonane w przypadku zasięgu 0 km, należy po zatankowaniu poczekać 2 minuty przed uruchomieniem silnika.

    Symbole pojawiajace sie na wyswietlaczu

    Symbol Co oznacza NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGOSymbol ten zaświeca się, jednocześnie na wyświetlaczu ...

    Uwaga i ostrzeżenie

    UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR lub świeci się podczas ...

    Categorie