Fiat 500X: Uwaga i ostrzeżenie

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się po ustawieniu
wyłącznika zapłonu w położenie MAR lub świeci się podczas jazdy, oznacza to, że prawdopodobnie wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w takiej sytuacji poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w razie kolizji lub, w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby jak najszybciej skontrolować system.

O usterce lampki sygnalizacyjnej informuje zaświecona na
wyświetlaczu w zestawie wskaźników ikona
. W tym przypadku lampka
sygnalizacyjna może nie sygnalizować ewentualnych anomalii systemów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby jak najszybciej skontrolować system.

W przypadku występowania awarii i gwałtownego zahamowania może nastąpić zablokowanie kół tylnych, a w konsekwencji możliwość "zarzucenia" samochodu.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli, po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR, lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się lub
podczas jazdy świeci się lub miga (w niektórych wersjach jednocześnie z komunikatem na wyświetlaczu), należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

Jeśli lampka sygnalizacyjna (lub ikona na wyświetlaczu) miga podczas jazdy, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Jeżeli symbol ten zaświeci się podczas jazdy, należy natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO marki Fiat.

Jazda samochodem, gdy symbol ten jest zaświecony, może spowodować poważne uszkodzenia w skrzyni biegów, skutkujące jej awarią.

Można ponadto doprowadzić do przegrzania oleju: w razie ewentualnego wycieku oleju na gorący silnik i znajdujące się pod wysoką temperaturą komponenty układu wydechowego może dojść do pożaru.

Woda w układzie zasilania może spowodować poważne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregularne funkcjonowanie silnika. W razie pojawienia się na wyświetlaczu symbolu należy możliwie jak
najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat w celu spuszczenia wody z układu.

Jeżeli tego typu sygnalizacja będzie miała miejsce zaraz po zatankowaniu, prawdopodobnie do zbiornika paliwa przedostała się woda: należy wówczas wyłączyć natychmiast silnik i skontaktować się z ASO marki Fiat.

Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności, ruchu drogowego i obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Ponadto należy pamiętać, że możliwe jest wyłączenie silnika również wtedy, gdy świeci się lampka DPF; jednak powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego może spowodować przedwczesne zużycie oleju silnikowego.

Z tego powodu zaleca się zawsze poczekać na zgaszenie symbolu przed wyłączeniem silnika, przestrzegając podanych wyżej zaleceń. Nie zaleca się kończenia procesu regeneracji DPF w samochodzie zatrzymanym.

W przypadku zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej należy jak najszybciej
wymienić zużyty olej silnikowy, nie przekraczając nigdy 500 km od pierwszego zaświecenia się lampki. Nieprzestrzeganie podanych powyżej zaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz utratę gwarancji. Należy pamiętać, że zaświecenie się tej lampki nie jest związane z ilością oleju znajdującego się w silniku, dlatego w przypadku migania lampki nie potrzeba absolutnie uzupełniać silnika olejem.

W razie, gdyby symbol migał podczas jazdy, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Gdy zbiornik AdBlue (wodnego roztworu mocznika) jest pusty i samochód zostanie wyłączony, ponowne uruchomienie silnika będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu zbiornika AdBlue (wodnego roztworu mocznika) przynajmniej 5 litrami tego płynu.

    Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu

    Komunikat na wyświetlaczu   BLIND SPOT ASSIST SYSTEM BLIND SPOT ASSISTZablokowanie czujnika: w przypadku zablokowania czujnika systemu Blind ...

    Categorie