Fiat 500X: Przeglądy okresowe

Prawidłowo wykonana obsługa jest czynnikiem gwarantującym samochodowi długą żywotność w optymalnym stanie.

Dlatego firma Fiat przygotowała szereg kontroli i interwencji serwisowych przy określonych przebiegach samochodu i terminach czasowych, jak podano w Wykazie czynności przeglądów okresowych.

W celu zapewnienia optymalnego stanu sprawności samochodu, na stronach po Wykazie czynności przeglądów okresowych wymieniono kilka czynności, jakie obejmują dodatkowe kontrole okresowe, które należy wykonywać częściej niż przeglądy.

Usługa Przeglądu okresowego wykonywana jest w ASO Fiata zgodnie z określonym przebiegiem samochodu/terminami czasowymi.

Jeżeli podczas wykonywania każdej czynności poza przewidzianymi interwencjami konieczne będzie wykonanie dodatkowych wymian lub napraw, mogą one być wykonane tylko za wyraźną Państwa zgodą. Jeżeli samochód używany jest często do holowania przyczepy, należy zmniejszyć okres pomiędzy jednym przeglądem a kolejnym.

OSTRZEŻENIE Producent zaleca wykonywanie Przeglądów okresowych.

Brak ich wykonywania może spowodować utratę gwarancji na samochód. Najlepiej wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowego działania samochodu konsultować z przedstawicielami Sieci Serwisowej marki Fiat, nie czekając na wykonanie kolejnego przeglądu.

Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje 1.0, 1.3 i 1.4 Turbo Multi Air)

OSTRZEŻENIE: Po wykonaniu ostatniej czynności podanej w tabeli należy kontynuować przeglądy okresowe zgodnie z częstotliwością przewidzia ...

Categorie