Fiat 500X: Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje Diesel)

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Obsługa i konserwacja –> Przeglądy okresowe –> Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje Diesel)

OSTRZEŻENIE: Po wykonaniu ostatniej czynności podanej w tabeli należy kontynuować przeglądy okresowe zgodnie z częstotliwością przewidzianą przez wykaz, którą wskazują kropki lub specjalne uwagi dotyczące każdej czynności.

Uwaga: wznowienie przeglądów okresowych od początku planu może spowodować przekroczenie maksymalnego interwału dozwolonego w przypadku niektórych czynności!

Przeglądy okresowe


(1) Uzupełnianie płynów należy przeprowadzać przy użyciu płynów wskazanych w dokumentacji samochodu i dopiero po rozpoznaniu stanu układu.

(2) Zużycie dodatku ograniczającego emisje z silników Diesla AdBlue (wodnego roztworu mocznika) zależy od eksploatacji samochodu, a informuje o nim lampka sygnalizacyjna lub komunikat w zestawie wskaźników (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

(3) Jeśli jakość oleju sprawdzona przez układ diagnostyczny pojazdu okazuje się niższa lub równa 20%, zaleca się dokonanie wymiany oleju silnikowego i filtra oleju, aby uniknąć kolejnych czynności serwisowych w krótkim czasie.

Przeglądy okresowe


(4) Maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. W przypadku uciążliwej eksploatacji samochodu (strefy zapylone, chłodny klimat, jazda po mieście, długie postoje na biegu jałowym), maksymalny przebieg to 60.000 km i - niezależnie od przebiegu - pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

Przeglądy okresowe


(4) Maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. W przypadku uciążliwej eksploatacji samochodu (strefy zapylone, chłodny klimat, jazda po mieście, długie postoje na biegu jałowym), maksymalny przebieg to 60.000 km i - niezależnie od przebiegu - pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

(5) Kontrola powinna być wykonywana co roku w przypadku samochodów w krajach o szczególnie surowych warunkach klimatycznych (klimat chłodny).

(6) Rzeczywisty okres wymiany oleju i filtra oleju silnikowego zależy od warunków eksploatacji samochodu i jest sygnalizowany poprzez lampkę sygnalizacyjną lub komunikat w zestawie wskaźników. Okres ten nie powinien jednak przekraczać 2 lat. W przypadku użytkowania samochodu przeważnie do jazdy w mieście wymiana oleju silnikowego i filtra wymagana jest co roku.

(7) W razie tankowania samochodu paliwem o jakości niższej, niż zalecana w normie europejskiej, zaleca się wymianę tego filtra co 20 000 km.

(8) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych filtr należy wymieniać co 20 000 km.

(9) Płyn hamulcowy należy wymieniać co dwa lata niezależnie od przebiegu.

Przeglądy okresowe


(8) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych filtr należy wymieniać co 20 000 km.

(O) Czynności zalecane (●) Czynności obowiązkowe

UWAGA Olej i filtr automatycznej skrzyni biegów należy wymieniać co 240 000 kilometrów.

Kontrole okresowe

Co 1000 km lub przed długą podróżą należy sprawdzić i ewentualnie przywrócić właściwy stan/uzupełnić:

 • poziom płynu chłodzącego silnik;
 • poziom płynu hamulcowego;
 • poziom płynu do spryskiwaczy szyb;
 • ciśnienie i stan opon;
 • działanie układu oświetlenia (reflektory, światła kierunkowskazów, światła awaryjne itd.);
 • funkcjonowanie układu wycieraczek/spryskiwaczy szyby przedniej i ustawienie/zużycie piór wycieraczek szyby przedniej/tylnej;
 • sprawdzenie i przywrócenie poziomu dodatku ograniczającego emisje z silników Diesla AdBlue (wodnego roztworu mocznika) (zależnie od wyposażenia).

Co 3000 km należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom oleju silnikowego.

Eksploatacja samochodu w trudnych warunkach

W razie, gdyby samochód był eksploatowany przeważnie w jednej z poniższych okoliczności:

 • jako radiowóz (lub pojazd straży miejskiej), jako środek transportu miejskiego (taksówka);
 • holowanie przyczepy (w tym kempingowej);
 • jazda po zakurzonych drogach; krótkie i powtarzane odcinki tras (mniej niż 7-8 km) oraz jazda przy temperaturze zewnętrznej poniżej zera;
 • silnik, który pracuje często na biegu jałowym lub odbywanie długich tras przy małej prędkości lub w przypadku długiego postoju;

konieczne jest wykonywanie poniższych kontroli częściej niż podano w Wykazie czynności przeglądów okresowych:

 • kontrola stanu i zużycia klocków hamulców tarczowych przednich;
 • kontrola czystości zamków pokrywy komory silnika i bagażnika, czyszczenie i smarowanie dźwigni;
 • kontrola wzrokowa stanu: silnika, skrzyni biegów, napędu, odcinków sztywnych i elastycznych przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, złączki, tuleje itd.);
 • kontrola stanu naładowania akumulatora i poziomu elektrolitu;
 • kontrola wzrokowa stanu pasków napędu akcesoriów;
 • kontrola i ewentualna wymiana oleju silnikowego i filtra oleju;
 • kontrola i ewentualna wymiana filtra przeciwpyłowego;
 • kontrola i ewentualna wymiana filtra powietrza;
 • uzupełnienie poziomu dodatku ograniczającego emisje z silników Diesla AdBlue (wodnego roztworu mocznika), (zależnie od wyposażenia), w momencie zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej lub pojawienia się komunikatu w zestawie wskaźników.

  Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje 1.6 E.Torq)

  OSTRZEŻENIE: Po wykonaniu ostatniej czynności podanej w tabeli należy kontynuować przeglądy okresowe zgodnie z częstotliwością przewidzia ...

  Categorie