Fiat 500X: Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje 1.0, 1.3 i 1.4 Turbo Multi Air)

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Obsługa i konserwacja –> Przeglądy okresowe –> Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje 1.0, 1.3 i 1.4 Turbo Multi Air)

OSTRZEŻENIE: Po wykonaniu ostatniej czynności podanej w tabeli należy kontynuować przeglądy okresowe zgodnie z częstotliwością przewidzianą przez wykaz, którą wskazują kropki lub specjalne uwagi dotyczące każdej czynności.

Uwaga: wznowienie przeglądów okresowych od początku planu może spowodować przekroczenie maksymalnego interwału dozwolonego w przypadku niektórych czynności!

Przeglądy okresowe


(1) Uzupełnianie płynów należy przeprowadzać przy użyciu płynów wskazanych w dokumentacji samochodu i dopiero po rozpoznaniu stanu układu.

(2) Jeśli jakość oleju sprawdzona przez układ diagnostyczny pojazdu okazuje się niższa lub równa 20%, zaleca się dokonanie wymiany oleju silnikowego i filtra oleju, aby uniknąć kolejnych czynności serwisowych w krótkim czasie.

Przeglądy okresowe


(3) Maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. W przypadku uciążliwej eksploatacji samochodu (strefy zapylone, chłodny klimat, jazda po mieście, długie postoje na biegu jałowym), maksymalny przebieg to 60.000 km i - niezależnie od przebiegu - pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

Przeglądy okresowe


(3) Maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. W przypadku uciążliwej eksploatacji samochodu (strefy zapylone, chłodny klimat, jazda po mieście, długie postoje na biegu jałowym), maksymalny przebieg to 60.000 km i - niezależnie od przebiegu - pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

(4) Kontrola powinna być wykonywana co roku w przypadku samochodów w krajach o szczególnie surowych warunkach klimatycznych (klimat chłodny).

(5) Rzeczywisty okres wymiany oleju i filtra oleju silnikowego zależy od warunków eksploatacji samochodu i jest sygnalizowany poprzez lampkę sygnalizacyjną lub komunikat w zestawie wskaźników. Nie powinien jednak przekraczać okresu 1 roku.

(6) W przypadku, gdy roczny przebieg samochodu nie przekracza poziomu 10 000 km, wymiana oleju silnikowego i filtra konieczna jest co roku.

(7) W celu zapewnienia prawidłowego działania i uniknięcia poważnych usterek w silniku konieczne jest: stosowanie wyłącznie świec posiadających specyficzny certyfikat dla tego typu silnika, jednakowego typu i marki (patrz opis w sekcji "Silnik" w rozdziale "Dane techniczne"); należy ściśle przestrzegać okresu wymiany świec przewidzianego w Wykazie czynności przeglądów okresowych. W celu dokonania wymiany świec należy zwrócić się do ASO marki Fiat.\

(8) Płyn hamulcowy należy wymieniać co 2 lata niezależnie od przebiegu.

(O) Czynności zalecane (●) Czynności obowiązkowe

Przeglądy okresowe


(9) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych zaleca się wymianę filtra co 15 000 km.

(O) Czynności zalecane (●) Czynności obowiązkowe

UWAGA Olej i filtr automatycznej skrzyni biegów należy wymieniać co 240 000 kilometrów.

    Przeglądy okresowe

    Prawidłowo wykonana obsługa jest czynnikiem gwarantującym samochodowi długą żywotność w optymalnym stanie. Dlatego firma Fiat przygoto ...

    Wykaz czynnosci przegladów okresowych (wersje 1.6 E.Torq)

    OSTRZEŻENIE: Po wykonaniu ostatniej czynności podanej w tabeli należy kontynuować przeglądy okresowe zgodnie z częstotliwością przewidzia ...

    Categorie