Fiat 500X: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja –> Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa


 1. pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy;
 2. przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnętrznego;
 3. przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji;
 4. przycisk aktywacji funkcji MAX-DEF (odszranianie/odparowywanie szybkie szyb przednich);
 5. przycisk włączania/wyłączania klimatyzacji;
 6. pokrętło regulacji prędkości wentylatora;
 7. DIODA sygnalizująca prędkość wentylatora;
 8. przyciski wyboru rozdziału przepływu powietrza;
 9. przycisk włączania/wyłączania ogrzewania szyby tylnej;
 1. pokrętło regulacji temperatury po stronie pasażera;
 2. przycisk aktywacji funkcji SYNC (wyrównanie ustawionych temperatur) po stronie kierowcy/pasażera;
 3. przycisk aktywacji funkcji AUTO (funkcjonowanie automatyczne).

Auto On Comfort (zależnie od wyposażenia)

Jeśli temperatura zewnętrzna nie przekracza 4,4ºC, przy każdym uruchomieniu silnika funkcja ogrzewanej szyby tylnej uruchamia się automatycznie. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą menu systemu Uconnect.

Wybór rozdziału powietrza

Nawiew powietrza
z wylotów na szybę przednią i szyby przednie boczne do odparowywania/odszraniania szyb.

Nawiew powietrza przez wyloty
środkowe i boczne w desce rozdzielczej do wentylacji okolic klatki piersiowej i twarzy w sezonie ciepłym.

Nawiew powietrza przez wyloty na
nogi pasażerów miejsc przednich i tylnych. Tego typu rozdział powietrza umożliwia ogrzanie w krótkim czasie całego wnętrza nadwozia i odczucie komfortu cieplnego.

Rozdział
powietrza pomiędzy wyloty na nogi (powietrze cieplejsze) oraz wyloty środkowe i boczne w desce rozdzielczej (powietrze bardziej świeże). Ten rozdział powietrza jest szczególnie użyteczny w okresie przejściowym (wiosna i jesień) podczas słonecznych dni.

Rozdział
przepływu powietrza pomiędzy wyloty w okolicy nóg, wyloty na szybę przednią i na szyby boczne przednie.

Ten rozdział powietrza umożliwia szybkie ogrzanie wnętrza nadwozia i zapobiega możliwości zaparowania szyb.

Rozdział
przepływu powietrza pomiędzy wyloty środkowe i boczne w desce rozdzielczej oraz wyloty na szybę przednią i szyby boczne przednie. Ten rozdział powietrza umożliwia przesłanie powietrza w stronę szyby przedniej w przypadku dużego promieniowania słonecznego.

Rozdział
nawiewanego powietrza do wszystkich wylotów w samochodzie.

W trybie AUTO klimatyzacja zarządza automatycznie rozdziałem powietrza (diody w przyciskach H są zgaszone). Podczas manualnego ustawiania rozdziału powietrza w wybranych przyciskach zaświecają się odnośne diody. W połączonym trybie pracy po naciśnięciu przycisku uaktywnia się tę funkcję równocześnie z innymi, które już ustawiono. Jeśli natomiast zostanie naciśnięty przycisk, którego funkcja jest już aktywna, wówczas jest ona anulowana i gaśnie odnośna dioda. Aby przywrócić sterowanie automatyczne rozdziałem powietrza po dokonaniu wyboru ręcznego, należy nacisnąć przycisk AUTO.

Start&Stop

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa steruje systemem Start&Stop (silnik wyłącza się, gdy prędkość samochodu wynosi 0 km/h) tak, aby zapewnić odpowiedni komfort we wnętrzu samochodu. Gdy system Start&Stop jest aktywny (silnik wyłączony i samochód zatrzymany), automatyczne sterowanie recyrkulacją wyłączy się, ale możliwy będzie nadal wlot powietrza z zewnątrz, aby ograniczyć prawdopodobieństwo zaparowania szyb (ze względu na wyłączoną sprężarkę).

OSTRZEŻENIE

W układzie zastosowano czynnik chłodzący R1234YF, który w razie przypadkowych wycieków nie zanieczyszcza środowiska. Bezwzględnie zabrania się używać czynnika R134a i R12, bowiem nie jest on kompatybilny z komponentami układu.

  Klimatyzacja manualna

  A - pokrętło aktywacji/regulacji wentylatora: 0 = wentylator wyłączony = prędkość wentylacji (można wybrać 7 ró&# ...

  Elektryczne podnośniki szyb

  Obsługa podnośników szyb jest możliwa, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 3 minuty po prze ...

  Categorie