Fiat 500X: Klimatyzacja manualna

Klimatyzacja


A - pokrętło aktywacji/regulacji wentylatora:

 • 0 = wentylator wyłączony

 • = prędkość wentylacji (można wybrać 7 różnych prędkości)

B - przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza;

C - pokrętło regulacji temperatury powietrza i włączania funkcji MAX A/C:

 • zakres niebieski = powietrze zimne

 • zakres czerwony = powietrze ciepłe

D - przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji (nieprzewidziany w przypadku wersji wyposażonych tylko w nagrzewnicę);

E - pokrętło rozdziału przepływu powietrza:

 •  
  nawiew powietrza z wylotów środkowych i bocznych


 • nawiew powietrza z wylotów środkowych, bocznych i z wylotów przednich oraz tylnych w okolicy nóg


 • nawiew powietrza z dyfuzorów w okolicy nóg pasażerów miejsc przednich i tylnych oraz delikatny przepływ powietrza z wylotów bocznych w desce rozdzielczej

 •  
  nawiew powietrza z dyfuzorów w okolicy nóg pasażerów miejsc przednich i tylnych, na szybę przednią, na szyby boczne oraz delikatny przepływ powietrza z wylotów bocznych w desce rozdzielczej


 • nawiew powietrza na szybę przednią, na szyby boczne oraz delikatny przepływ powietrza również z wylotów bocznych w desce rozdzielczej

Ponadto przewidziano 4 dodatkowe położenia pośrednie pomiędzy 5 głównymi trybami rozdziału, o których mowa powyżej.

F - przycisk włączania/wyłączania ogrzewanej szyby tylnej;

Po wybraniu rozdziału przepływu powietrza na szybę przednią następuje włączenie sprężarki klimatyzacji (dioda w przycisku A/C zaświecona) i recyrkulacja przechodzi w tryb nawiewu powietrza z zewnątrz (dioda w przycisku B zgaszona). Taki tryb zapewnia lepszą widoczność przez szyby. Użytkownik ma zawsze możliwość ustawienia recyrkulacji powietrza i sprężarki klimatyzacji.

Auto On Comfort (zależnie od wyposażenia)

Jeśli temperatura zewnętrzna nie przekracza 4,4ºC, przy każdym uruchomieniu silnika funkcja ogrzewanej szyby tylnej uruchamia się automatycznie. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą menu systemu Uconnect.

Nagrzewnica dodatkowa (zależnie od wyposażenia)

Nagrzewnica dodatkowa zapewnia szybsze ogrzanie wnętrza nadwozia.

Uaktywnia się w zimnych temperaturach, jeśli będą miały miejsce następujące okoliczności:

 • niska temperatura zewnętrzna;
 • niska temperatura płynu chłodzącego silnik;
 • silnik uruchomiony;
 • prędkość wentylatora ustawiona przynajmniej na pozycji 1. ;
 • pokrętło C obrócone całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na zakresie czerwonym.

Nagrzewnica jest wyłączana, gdy co najmniej jedna z powyższych okoliczności nie ma już miejsca.

Uwaga Moc nagrzewnicy elektrycznej modulowana jest w zależności od napięcia akumulatora.

  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

  pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy; przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnętrznego; przycisk wł& ...

  Categorie