Fiat 500X: Elektryczne podnośniki szyb

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Poznawanie samochodu –> Elektryczne podnośniki szyb

Obsługa podnośników szyb jest możliwa, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 3 minuty po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie STOP (lub również po wyjęciu kluczyka mechanicznego w przypadku samochodów wyposażonych w kluczyk mechaniczny z pilotem). Po otwarciu jednych z drzwi przednich działanie takie jest wyłączane.

Elementy sterowania w drzwiach przednich po stronie kierowcy

Z panelu w drzwiach po stronie kierowcy rys. 36 można sterować wszystkimi szybami.

 • A: otwieranie/zamykanie szyby przedniej lewej. Działanie "stałe automatyczne" w fazie otwierania/ zamykania szyby i aktywny system zapobiegający przed zgnieceniem;

Elektryczne podnośniki szyb


 • B: otwieranie/zamykanie szyby przedniej prawej. Działanie "stałe automatyczne" w fazie otwierania/ zamykania szyby i aktywny system zapobiegający przed zgnieceniem (zależnie od wyposażenia);
 • C: włączanie/wyłączanie elementów sterowania podnośnikami szyb w drzwiach tylnych;
 • D: otwieranie/zamykanie szyby tylnej lewej (zależnie od wyposażenia).

  Działanie "stałe automatyczne" tylko podczas otwierania;

 • E: otwieranie/zamykanie szyby tylnej prawej (zależnie od wyposażenia).

  Działanie "stałe automatyczne" tylko podczas otwierania.

Otwieranie szyb

Aby otworzyć daną szybę rys. 37, należy nacisnąć właściwy przycisk.

Elektryczne podnośniki szyb


Po krótkim naciśnięciu któregokolwiek z przycisków, zarówno w drzwiach przednich jak i w drzwiach tylnych, następuje działanie "skokowe" szyby, natomiast po dłuższym naciśnięciu uruchamiane jest działanie "stałe automatyczne".

Szyba zatrzyma się w wymaganej pozycji po ponownym naciśnięciu lub podniesieniu odpowiedniego przycisku.

Zamykanie szyb

Aby zamknąć daną szybę, należy pociągnąć za właściwy przycisk rys. 38.

Elektryczne podnośniki szyb


Po krótkim podniesieniu któregokolwiek z przycisków, zarówno w drzwiach przednich, jak i w drzwiach tylnych, następuje działanie "skokowe" szyby, a podniesienie na dłużej elementu sterowania tylko szybami przednimi powoduje włączenie działania "stałego automatycznego". Szyba zatrzyma się w wymaganej pozycji po ponownym naciśnięciu lub podniesieniu odpowiedniego przycisku.

W przypadku szyb drzwi tylnych przewidziano jedynie zamykanie "skokowe".

Urządzenie bezpieczeństwa zapobiegające zgnieceniu przez szyby przednie

(zależnie od wyposażenia)

Ten system bezpieczeństwa potrafi rozpoznać ewentualną obecność przeszkody podczas ruchu zamykania szyby. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji system przerywa ruch szyby i, w zależności od jej położenia, odwraca kierunek jej ruchu. Szyba następnie zmienia kierunek ruchu o 5 cm w dół od położenia pierwszego zatrzymania. Nie można wówczas w żaden sposób uruchomić szyby.

Konfiguracja początkowa systemu podnośników szyb przednich

Na skutek odłączenia zasilania elektrycznego konieczne jest ponowne uruchomienie (konfiguracja początkowa) automatycznego działania podnośników szyb.

Opisaną poniżej procedurę konfiguracji należy przeprowadzić przy zamkniętych drzwiach i dla każdych drzwi:

 • zamknąć szybę, przytrzymując podniesiony przycisk;
 • po osiągnięciu pozycji całkowitego zamknięcia szyby nadal przytrzymywać przycisk przez co najmniej 3 sekundy;
 • otworzyć szybę, przytrzymując wciśnięty przycisk;
 • po osiągnięciu pozycji całkowitego otwarcia szyby nadal przytrzymywać przycisk przez co najmniej 3 sekundy.

UWAGA

Nieprawidłowe użycie podnośników szyb może być niebezpieczne. Przed i podczas działania upewnić się zawsze, czy pasażerowie nie będą narażeni na ryzyko poważnych obrażeń spowodowanych bezpośrednio przez przesuwającą się szybę, jak i czy osobiste rzeczy nie zostaną wciągnięte lub uderzone przez nią. Przy wysiadaniu z samochodu (wyposażonego w kluczyk mechaniczny z pilotem), należy wyjąć zawsze kluczyk z wyłącznika zapłonu, aby uniknąć niespodziewanego uruchomienia podnośników szyb, zagrażającego bezpieczeństwu osób pozostających w samochodzie.

  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

  pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy; przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnętrznego; przycisk wł& ...

  Elektrycznie sterowany dach otwierany

  (zależnie od wyposażenia) Elektrycznie sterowany dach otwierany składa się z dwóch paneli szklanych, z których przedni jest ruchomy, a tylny s ...

  Categorie