Fiat 500X: Elektrycznie sterowany dach otwierany

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Poznawanie samochodu –> Elektrycznie sterowany dach otwierany

(zależnie od wyposażenia)

Elektrycznie sterowany dach otwierany składa się z dwóch paneli szklanych, z których przedni jest ruchomy, a tylny stały; dach ten wyposażony jest również w dwie rolety sterowane ręcznie.

Dach działa tylko wówczas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR.

Otwieranie

Nacisnąć przycisk A rys. 39: dach otworzy się całkowicie.

Elektrycznie sterowany dach otwierany


Ruch automatyczny można przerwać w dowolnym położeniu, ponownie naciskając na przycisk A.

ZAMYKANIE

Pociągnąć przycisk A rys. 39: dach zamknie się całkowicie.

Ruch automatyczny można przerwać w dowolnym położeniu, ponownie naciskając na przycisk A.

Otwieranie w polozenie uchylne

Aby ustawić dach w położeniu uchylnym, należy nacisnąć i zwolnić przycisk B rys. 39.

Taki typ otwarcia można uruchamiać niezależnie od położenia dachu otwieranego. Gdy dach jest w położeniu zamkniętym, naciśnięcie na przycisk spowoduje otwarcie automatyczne położenia uchylnego.

Gdyby dach był już otwarty, należy przytrzymać przycisk w pozycji naciśniętej do momentu ustawienia się dachu w położeniu otwarcia uchylnego.

Podczas działania automatycznego dachu kolejne naciśnięcie na przycisk B przerywa ruch dachu.

STEROWANIE ROLETĄ PRZECIWSŁONECZNĄ

Roletą można sterować ręcznie: można zatrzymać ją w dowolnym położeniu.

URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE ZGNIECENIU

Dach otwierany wyposażony jest w system bezpieczeństwa zapobiegający zgnieceniu, który jest w stanie rozpoznać wystąpienie ewentualnej przeszkody podczas ruchu zamykania dachu: po rozpoznaniu takiego warunku system przerywa i odwraca natychmiast kierunek dachu, powodując jego otwarcie.

Manewr awaryjny

W przypadku braku działania przycisków sterujących dach otwierany można przesuwać ręcznie, zgodnie z poniższym opisem:

Elektrycznie sterowany dach otwierany


 • wyjąć zaślepkę zabezpieczającą A rys. 40 umieszczoną w poszyciu wewnętrznym;
 • wyjąć klucz imbusowy B dostępny na wyposażeniu;
 • włożyć klucz imbusowy B do gniazda A;
 • obracać kluczem imbusowym B: w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu otwarcia dachu lub w kierunku przeciwnym, aby zamknąć dach.

Procedura konfiguracji

Gdyby dach działał w nietypowy sposób lub gdyby konieczne było wykonanie manewru awaryjnego (patrz opis w poprzedniej sekcji), należy wykonać ponowną konfigurację początkową automatycznego działania otwieranego dachu.

Należy wykonać, co następuje:

 • nacisnąć przycisk A rys. 39, aby ustawić dach w położeniu całkowitego zamknięcia;
 • ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP i poczekać co najmniej 10 sekund;
 • ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu MAR;
 • nacisnąć przycisk A i przytrzymać wciśnięty przez co najmniej 10 sekund, po których upłynięciu powinno być dostrzegalne mechaniczne zatrzymanie się elektrycznego silniczka dachu;
 • w ciągu 5 sekund nacisnąć i przytrzymać naciśnięty przycisk A: dach wykona kompletny cykl otwarcia i zamknięcia w sposób automatyczny (aby zasygnalizować, że procedura konfiguracji została pomyślnie zakończona). Gdyby tak się nie stało, należy powtórzyć całą procedurę od początku.

UWAGA

Opuszczając samochód, należy wyjmować zawsze kluczyk (zależnie od wyposażenia) z wyłącznika zapłonu, aby uniknąć niespodziewanego uruchomienia dachu otwieranego, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu osób pozostałych w samochodzie: nieprawidłowe użycie dachu może być niebezpieczne. Przed i w trakcie przesuwania się dachu należy upewnić się zawsze, czy pasażerowie nie są narażeni na ryzyko obrażeń spowodowanych bezpośrednio przez przesuwający się dach, jak też czy rzeczy osobiste nie zostaną wciągnięte lub zgniecione przez dach.

OSTRZEŻENIE

W przypadku bagażnika dachowego lub belek poprzecznych nie należy otwierać dachu otwieranego. Ponadto dachu nie należy otwierać, gdy znajduje się na nim śnieg lub lód: istnieje wówczas ryzyko uszkodzenia go.

  Elektryczne podnośniki szyb

  Obsługa podnośników szyb jest możliwa, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 3 minuty po prze ...

  Pokrywa komory silnika

  Otwieranie Należy wykonać, co następuje: pociągnąć dźwignię A rys. 41 w kierunku wskazanym strzałką; przesuną ...

  Categorie