Fiat 500X: Funkcja safe hold

Safehold jest to funkcja bezpieczeństwa, która automatycznie włącza elektryczny hamulec postojowy, jeśli samochód pozostawiono niezabezpieczony.

W przypadku gdy:

 • prędkość samochodu jest mniejsza od 3 km/h;
 • dźwignia zmiany biegów nie jest w położeniu P (Parking) (wersje z automatyczną skrzynią biegów);
 • pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty;
 • drzwi po stronie kierowcy są otwarte;
 • nie rozpoznano prób wciśnięcia pedału hamulca lub pedału przyspieszenia albo, w wersjach wyposażonych w manualną skrzynię biegów, pedału sprzęgła elektryczny hamulec postojowy włącza się automatycznie, aby uniemożliwić przemieszczenie się samochodu.

Funkcję Safehold można tymczasowo wyłączyć poprzez naciśnięcie przełącznika znajdującego się na tunelu środkowym i jednoczesne wciśnięcie pedału hamulca, gdy samochód stoi i drzwi po stronie kierowcy są otwarte.

W przypadku wyłączenia hamulca funkcja ta zostanie ponownie włączona, gdy prędkość jazdy wyniesie 20 km/h lub wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu STOP, a następnie ponownie w położeniu MAR.

UWAGA

Podczas manewrów parkingowych na drogach pochyłych należy skręcić kołami, włączyć hamulec postojowy, pierwszy bieg, jeśli samochód jest ustawiony przodem w górę wzniesienia lub bieg wsteczny, jeśli jest ustawiony przodem w dół wzniesienia; w przypadku automatycznej skrzyni biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "P". Jeżeli samochód stoi na stromej drodze, należy podłożyć pod koła kliny lub kamienie.

Nie należy nigdy pozostawiać bez opieki dzieci w samochodzie bez nadzoru; w przypadku oddalania się od samochodu należy zabierać zawsze kluczyk ze sobą.

W przypadku pozostawiania samochodu należy zawsze włączać elektryczny hamulec postojowy.

  Tryby dzialania elektrycznego hamulca postojowego

  Elektryczny hamulec postojowy może działać zgodnie z następującymi trybami: "Tryb uruchomienia dynamicznego": ten tryb uaktywniany jest poprze ...

  Manualna skrzynia biegów

  W celu włączenia danego biegu należy wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w żą ...

  Categorie