Fiat 500X: Tryby dzialania elektrycznego hamulca postojowego

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Elektryczny hamulec postojowy (EPB) –> Tryby dzialania elektrycznego hamulca postojowego

Elektryczny hamulec postojowy może działać zgodnie z następującymi trybami:

 • "Tryb uruchomienia dynamicznego": ten tryb uaktywniany jest poprzez pociągnięcie i przytrzymanie przełącznika rys. 89 podczas jazdy;
 • "Tryb uruchomienia statycznego i zwolnienia": gdy samochód jest zatrzymany, elektryczny hamulec postojowy można włączyć poprzez jednokrotne pociągnięcie przełącznika.

  Natomiast aby wyłączyć ten hamulec, należy nacisnąć na przełącznik i jednocześnie wcisnąć pedał hamulca;

 • "Drive Away Release": elektryczny hamulec postojowy zostanie wyłączony automatycznie w przypadku rozpoznania zamiaru kierowcy ruszenia samochodem do przodu lub do tyłu.

  W wersjach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów wymagane jest również, by pas bezpieczeństwa był zapięty.

 • "Safe Hold": gdy prędkość samochodu nie przekracza 3 km/h, a w przypadku wersji z automatyczną  skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów nie jest w położeniu P (Parking) i rozpoznano zamiar wyjścia z samochodu przez kierowcę, elektryczny hamulec postojowy zostanie włączony automatycznie, aby ustawić samochód w stanie bezpieczeństwa;
 • "Auto Apply": jeśli prędkość samochodu nie przekracza 3 km/h, elektryczny hamulec postojowy zostanie włączony automatycznie, gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w położenie P (Parking) (wersje z automatyczną skrzynią biegów) lub kiedy wyłącznik zapłonu znajdzie się w położeniu STOP (wersje z manualną skrzynią biegów). Gdy hamulec postojowy jest włączony i hamuje koła, zaświeca się dioda znajdująca się na przełączniku hamulca, a w zestawie wskaźników zaświeca się jednocześnie lampka sygnalizacyjna
  . Każde pojedyncze automatyczne włączenie hamulca postojowego można obejść poprzez naciśnięcie przełącznika na tunelu środkowym i jednoczesne ustawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położeniu P (Parking) lub ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu STOP (wersje z manualną skrzynią biegów). Trybem tym można sterować za pośrednictwem Menu systemu Uconnect.

  Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

  Samochód wyposażony jest w elektryczny hamulec postojowy (EPB), który zapewnia lepszą obsługę i bardziej optymalne działanie aniżeli ...

  Funkcja safe hold

  Safehold jest to funkcja bezpieczeństwa, która automatycznie włącza elektryczny hamulec postojowy, jeśli samochód pozostawiono niezabezpieczon ...

  Categorie